How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

På skolebænken om forvaltningsplaner for fisk, pattedyr og fugle Udgivet 10.11.2016

Skrevet af:  PeMi

Departementet for Fiskeri og Fangst afholder i dagene 8.-10. november et kursus i, hvordan forvaltningsplaner kan struktureres. Kurset afholdes på Grønlands Naturinstitut og har deltagelse af 30 forvaltere og biologer fra Selvstyrets departementer, Naturinstituttet, Fiskerikontrollen, KNAPK og Kommuneqarfik Sermersooq.

Kurset, der ledes af forskere fra Aarhus Universitet og DTU Aqua, giver deltagerne en introduktion til adaptiv forvaltning. Med adaptiv forvaltning arbejder aktørerne sammen på at opnå enighed om målsætningerne for en forvaltningsplan. Når alle er enige om, hvad der skal opnås med planen, udfærdiges den og føres ud i livet. Derefter følges der op med overvågning, løbende evaluering og justering. På denne måde arbejder forvaltere, brugere og biologer sammen og evaluerer i fællesskab forvaltningen af en art.

Kursisterne får en praktisk indføring i adaptiv forvaltning ved at gennemgå og diskutere en række udvalgte grønlandske eksempler – f.eks. den aktuelle diskussion om behovet for adaptiv forvaltning af torsk i udenskærsområder eller lomvier i Grønland. Med adaptiv forvaltning af eksempelvis torsken og lomvien bør kvoteforhøjelserne ske gradvist, så involverede aktører kan nå at tilpasse sig bestandens reaktion på forvaltningen.

Adaptiv forvaltning er sund fornuft og kan medvirke til, at der bliver skabt tillid mellem aktørerne. Succeseksempel på en adaptiv forvaltning og hvor meget måden i at planlægge forvaltninger på denne måde vinder mere og mere indpas i andre lande. Eksempelvis for kortnæbbet gås, er der nu indført en forvaltning, hvor de involverede lande, Norge, Danmark, Holland og Belgien, er blevet enige om bestandsmål og at jagt skal anvendes som forvaltningsredskab. År for år justeres jagtreguleringen baseret på bestandens udvikling og jagtudbyttet, fortæller kursusleder Jesper Madsen fra Aarhus Universitet

Med kurset får deltagerne bedre redskaber til forvaltning af de levende ressourcer.

Forvaltningsformen adaptive forvaltning vinder mere og mere indpas i andre lande. Fotos: Pinngortitaleriffik

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef i Fangstafdelingen, Amalie Jessen på tlf. +299 345000 eller email amalie@nanoq.gl, eller:

Jesper Madsen, Aarhus Universitet, Bioscience, tlf. +4529440204; email jm@bios.au.dk s

Verified by ExactMetrics