How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivning for pelagiske fiskearter i 2017 steget Udgivet 05.10.2016

Skrevet af:  PeMi

Den biologiske rådgivning for fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling i Nordøst Atlanten for 2017 er steget i forhold til rådgivningerne for 2016.

For makrellen rådgiver ICES, at fangsterne i 2017 ikke bør overstige 944.302 tons, hvilket er en stigning fra 773.842 tons i 2016.

Flere end 20 nationer deltager i fiskeriet og de samlede fangster i 2015 lå på 1,2 millioner tons. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011.

Tabel 1. Landinger af makrel fra Grønland fra 2011 til 2016


For silden 
rådgiver ICES, at fangsterne i 2017 ikke bør være over 646.075 tons, hvilket er en stigning i forhold til rådgivningen på 316.876 tons i 2016.

Flere end 11 nationer deltager i fiskeriet og de samlede fangster i 2015 lå på 328.740 tons. Den grønlandske flåde har fisket sild siden 2007. I 2016 forventes grønlandske fangster på ca. 17.000 tons.

Tabel 2. Landinger af sild fra Grønland fra 2011 til 2016

For blåhvillingen rådgiver ICES, at fangsterne i 2017 ikke bør være over 1.342.330 tons, hvilket er en stigning i forhold til 776.391 tons i 2016.

Mere end 20 nationer deltager i fiskeriet og de samlede fangster i 2015 lå på 1,4 millioner tons. Den grønlandske flåde fisker blåhvilling i internationalt og færøsk farvand efter aftale med andre kyststater. En mindre del (mindre end 2%) fiskes i grønlandsk farvand.

Tabel 3. Landinger (t) af blåhvilling (grønlandske logbøger) fra 2006 til 2016

Det pelagiske fiskeri efter rødfisk i Irmingerhavet har traditionelt være rettet mod en øvre pelagisk bestand og en nedre pelagisk bestand. Fiskeriet toppede i midten af 1990’erne, hvor der blev fanget mere end 240.000 tons; men er i takt med faldende bestand og kvote faldet til under 30.000 tons.

Rådgivningen for 2017 og 2018 for begge bestande er intet direkte fiskeri. Rødfisk er en langsomvoksende art og der kan ikke forventes forbedringer i de kommende år.

Download rådgivning her.

For yderligere informationer, kontakt:
Afdelingschef for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad, på tlf. 00299 361200 el. email hesi@natur.gl

 

Verified by ExactMetrics