How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Første forsvar af kandidatgrad i biologi i Grønland Udgivet 16.02.2017

Biologistuderende Mala Broberg forsvarede med stor succes sin kandidatgrad i biologi i dag torsdag den 16. februar 2017. Det er første gang nogensinde, at en biologistuderende fra Grønland har forsvaret sin kandidatgrad i hjemlandet. Forsvaret skete på Grønlands Naturinstitut, hvor cencor Morten Meldgaard samt Mala Brobergs to specialevejledere, seniorforsker Rasmus Hedeholm fra Grønlands Naturinstitut og Associeret professor Peter Grønkjær Aarhus Universitet og der også var hovedeksaminator var tilstede. Mala Broberg kan fra og med i dag titulere sig cand. scient. i biologi.

Titlen på Mala Brobergs speciale er “Population size and ecology of Atlantic salmon (Salmo salar) juveniles in the Kapisillit river, West Greenland”. Specialet omhandler således en vurdering af antallet af yngel af den unikke Kapisillit-laks og de unge fisks levevilkår.

Hele arrangementet kunne lade sig gøre, fordi Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut har indgået en samarbejdsaftale om kurser for kandidatstuderende i Arktisk semestre. Disse kurser har været udbudt af Grønlands Naturinstitut siden 2015, og det har derfor været muligt for Mala Broberg i løbet af to år at gennemføre tre semestre af sin uddannelse på Grønlands Naturinstitut.

“Det er en stor glæde, at den naturvidenskabelige undervisning allerede nu har medvirket til udklækning af en grønlandsk kandidat. Aarhus Universitet skal have tak for, at eksamen for første gang kan afholdes her i Grønland. Det er ikke kun til glæde for Mala Broberg og hans familie og venner, men har også stor symbolsk værdi for Grønland”, udtaler instituttets direktør Klaus Nygaard.

Arktisk semestre gav Mala et stort skub fremad
Selvom det kan være svært at studere i Danmark, langt væk fra de vante omgivelser, kan det lade sig gøre at gennemføre en universitetsuddannelse. Når viljen er tilstede, kan alt lade sig gøre. “Den største forhindring gennem hele biologuddannelsen var for mig helt sikkert kombinationen af ikke at trives med at være i Danmark og samtidig skulle yde i forhold til studiet. Når du ikke føler dig tilpas, begrænses din evne til at yde, og det kan nemt føre til, at du ikke føler dig god nok. Men jeg fik kæmpet mig igennem og fik selvtilliden tilbage, da jeg kom hjem og fuldt ud kunne relatere mig til de emner, vi blev undervist i Grønlands Naturinstitut”, siger Mala Broberg.

Den fascinerende elv
Siden Mala som ni-ti-årig flyttede med familien fra Qeqertarsuaq til Nuuk, har han hørt om Kapisillit-elven med de helt unikke laks, der ikke findes andre steder i verden.

“Da jeg så elven for første gang, havde den en nærmest magisk tiltræknings kraft på mig – jeg var så fascineret af den. Den dag i dag, når jeg befinder mig ved elven, kan jeg miste tidsfornemmelsen. Jeg er glad for, at jeg med min uddannelse fik mulighed for at uddybe min fascination af elven på et videnskabeligt plan, hvor jeg skulle håndtere mange faktorer og deres sammenspil for at forstå helheden”, fortæller Mala Broberg.

Laksene i elven har gennem tiden været emne for 2 biologiske undersøgelser, men det er første gang at hele bestanden i Kapisillit er blevet undersøgt. Mala Broberg anslår, at de voksne laks i elven i dag udgør omkring 400-700 individer. Baseret på tidligere undersøgelser vurderer han, at bestanden er gået tilbage siden 1959, men er dog ikke udryddelsestruet. Der er ikke en entydig årsag til, at bestanden er gået tilbage, men i og med bestanden kun udgør en elv og er derved sårbar anbefaler Mala Broberg i sit speciale, at bestanden udnyttes bæredygtigt, at den overvåges, og at den beskyttes.

Naturbarnet bliver en biolog
Det lå ligesom i kortene, at Mala Broberg en skønne dag skulle blive biolog. De første ting, han husker fra sin barndom, er turene ude i naturen. I Qeqertarsuaqs søer og elve fangede Mala hundestejler og andre smådyr og lavede akvarier i gamle marmeladeglas for derefter at sælge dem i byen. Når Mala’s far kom hjem fra trawlfiskeri med mærkelige frosne fisk til Mala, blev de underkastet grundig undersøgelse.

I dag er Mala så blevet biolog og han takker alle dem der har støttet op om ham undervejs i studierne. “Grønlands Naturinstitut skal have en stor tak at have støttet op om mig på alle plan. Også stor tak til mine to vejledere for at have stået mig i bi i alle situationer. Sidst og ikke mindst familien – uden dem havde jeg ikke stået her i dag”, slutter Mala Broberg.

Og hvad er så det bedste ved at være biolog? “Der er at kunne forklare de naturfænomener jeg siden barndommen har observeret, på et videnskabeligt plan og forstå dem” siger Mala Broberg.

Verified by ExactMetrics