How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nekrolog: En stor forskerkapacitet er gået bort Udgivet 04.01.2017

Kendetegnende for Michael C. S. Kingsley var, at han helst navigerede i komplekse problemstillinger. Det var ham, der i starten af dette årtusind var en af drivkræfterne bag udviklingen af en matematisk model, der var tilpasset det grønlandske økosystem og kunne beskrive svingninger i den grønlandske rejebestand. Modellen bruges stadig til at vurdere grundlaget for Grønlands vigtigste erhverv og sikrer, at der år for år foreligger en rejerådgivning fra NAFO til Naalakkersuisut.

Nu er Michael Kingsley ikke længere blandt os. Han døde i en alder af 75 år den 22. december 2016 efter længere tids sygdom.

En forskningsmæssig sværvægter

Det var en forskningsmæssig kapacitet, Grønlands Naturinstitut fik fat i ved ansættelsen af Michael Kingsley tilbage i 1998. Michael Kingsley havde 22 års erfaring inden for forskning og rådgivning omkring de levende ressourcer i arktiske egne. Hans ekspertise lå inden for matematik og statistik med henblik på vurdering og tællinger af dyrebestande, og han evnede specielt at analysere og modellere svingninger i dyrebestandes størrelser og udbredelse.

Som forsker havde Michael Kingsley stor spændvidde. Han kunne fem forskellige sprog, var analytisk skarp og var rigtig god til at skrive videnskabelige og tekniske tekster. Michael Kingsleys store forskningsmæssige indsats drejede sig først og fremmest om havpattedyr, men ved sin død havde han lagt lige så meget arbejde i rejerne i Grønland. Med mere end 80 videnskabelige artikler efterlader Michael Kingsley et væsentligt bidrag til forskningen.

“Hans høje faglige niveau inden for matematik, statistik og modellering af bestandsdynamik har haft stor betydning for afdelingens arbejde. Michael var en efterspurgt ekspert i det internationale forskningsmiljø og i rådgivningsorganer. Han har blandt andet været formand for adskillige videnskabelige arbejdsgrupper”, fortæller afdelingschef for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad.

Michael Kingsley arbejdede de sidste 10 år med rådgivningsarbejde i Afdeling for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut. Selv om han var syg, leverede han i efteråret 2016 en sidste vurdering sammen med sine kollegaer i afdelingen.

Michael Kingsley var i perioden 2002-2005 chef for Afdeling for Pattedyr og Fugle ved Grønlands Naturinstitut.

En hjertelig englænder

Michael Kingsley var en entusiastisk sejler. Således underviste han i yachtskipper-uddannelsen, da han og hans kone, Claudette, boede i Nuuk. Som ivrig jæger yndede han også at være ude i naturen.

Michael Kingsley var et yderst sirligt og omhyggeligt menneske, der kom ud i alle hjørner med alt, han kastede sig ud i. Bag den videnskabelige facade lå et varmt, hjerteligt og humoristisk menneske, som alle på Grønlands Naturinstitut vil komme til at savne.

Vore tanker og vor medfølelse går til hans hustru, Claudette.

Æret være Michael C. S. Kingsleys minde.

Verified by ExactMetrics