How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Unik oplevelse for specialestuderende i Grønland Udgivet 04.09.2017

“Den arktiske forårsopblomstrings skæbne i havis og den underliggende vandsøjle”, hedder et specialeprojekt, der handler om beskrivelse af atmosfærens – havisens – og havvandets interaktion, som en af de studerende i det netop afsluttede Arktiske semester fik mulighed for at udføre under sit ophold i Grønland. Det arktiske semester blev afholdt i samarbejde mellem Grønland Naturinstitut og Aarhus Universitet, hvor en af de studerende fik mulighed for at deltage i et videnskabeligt felteksperiment i Young Sound i Nordøstgrønland.

– Det har været en utrolig mulighed for mig at deltage i felteksperimenterne i Young Sound, hvor jeg fik erfaring med feltarbejde i høj Arktis og lærte meget om planlægning og udførelse af felteksperimenter og ikke mindst fik bedre indsigt i den forskning der foregår i Grønland, siger Annaliina Koskinen fra Finland, der fik idéen om et specialeprojekt omkring havis-processer i et grønlandsk fjordsystem under sin deltagelse som udvekslingsstuderende i haviskurset i Nuuk.

– Jeg er meget begejstret for mit forskningsemne og hele projektet. Det er fantastisk at få muligheden for at arbejde i Arktis, siger Annaliina Koskinen, der endnu ikke kender resultatet af sin forskning, der engang – når hun er færdig med specialearbejdet vil blive offentliggjort som en artikel i et videnskabeligt tidsskrift.

– Det ser ud til, at vi har indsamlet et godt datasæt, som vi tager fat på i løbet af efteråret. Jeg ser frem til resultaterne, der forhåbentlig vil give os nye oplysninger om havisens betydning i et høj arktisk grønlandsk fjordsystem, siger Annaliina Koskinen.

– Jeg elsker Grønland. Det har absolut været en fornøjelse at tilbringe fem måneder, hvor jeg fik set mange forskellige sider af landet – det vilde og stille natur i det høje arktisk, men også Nuuk – den fantastiske by, hvor folk er så venlige.

Med den store geografiske afstand mellem det sydvestlige Grønland, hvor landets hovedstad – Nuuk ligger og Young Sound i det nordøstlige Grønland, fik den studerende fra det Arktisk Semester gode muligheder for at lære om forskellene mellem det marine økosystem i både lav- og højarktis.

– Mit ophold i Grønland gav mig fantastisk mulighed for at lære nye ting og mange nye oplevelser. Hver dag var som et eventyr, der fik mig til at blive fuldstændig “hooked” fra starten. Det er i hvert fald ikke sidste jeg er i Grønland, slutter Annaliina Koskinen.

For mere information om det arktiske semester i Grønland, kontakt:
Thomas Juul-Pedersen (thpe@natur.gl), Lise Lotte Sørensen (lls@bios.au.dk) eller Dorte S. Schrøder (doso@natur.gl).

Verified by ExactMetrics