How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Den 19. Ph.D. i hus ved Grønlands Naturinstitut Udgivet 30.05.2018

I Grønlands Naturinstituttets relativ korte historie på 23 år som forskningsinstitution i Grønland, har den 19. Ph.D.’er med succes forsvaret sin afhandling fra Aarhus Universitet. Det skete da forsker Katrine Raundrup fra Grønlands Naturinstitut fornylig forsvarede sin erhvervs-Ph.D.-grad med titlen ”Movement patterns and habitat selection – insights from West Greenland caribou”.

Forsker Katrine Raundrups ph.d.-projekt omhandlede rensdyrbestanden i Akia-Maniitsoq, der er én af de store rensdyrbestande i Grønland. Her blev bl.a. rensdyrenes vandringsmønstre endevendt og kortlagt samtidig med, at vinterføden blev undersøgt. Det har givet større klarhed over, hvor dyrene befandt sig, hvilke områder de foretrak at opholde sig, samt hvilken føde de indtog.

Det er ikke første gang at Akia-Maniitsoq rensdyrenes vandringsmønstre blev kortlagt, men det er første gang, at data er indsamlet fra et stort antal dyr, hvor der blev indsamlet langt flere informationer. I 1997 blev en der ligeledes mærket rensdyr i området og vegetationssammensætningen blev undersøgt. Disse undersøgelser har dannet sammenligningsgrundlag for det nuværende studie.

Muligt at vegetationen har ændret sig

Resultaterne viser, at ca. 90 % af rensdyrbestanden i Akia-Maniitsoq migrerer (vandrer mellem indlandet og kysten), mens resten af dyrene er stationære. Rensdyrenes vandringsruter blev afdækket ved at sætte af satellit halsbånd på 40 simler. Det blev gjort i 2008, og satellitsenderne fungerede i op til to år. Der ud over viste resultaterne, at der formodentlig er sket en ændring af vegetationssammensætningen fra 1997 til 2008. Det ser ud til, at der er kommet mere dværgkrat og højere kratvegetation i 2008 i forhold til tidligere. Det kan betyde, at den højere vegetation kan udkonkurrere lav, der er en af de vigtigste fødekilder for rensdyr om vinteren.

”Vi er dog ikke helt sikre på om det vitterligt forholder sig sådan. Vi har vegetationskort fra 1997 og 2008 som begge er baseret på satellitbilleder og efterfølgende vegetationsundersøgelser. Men for at kunne give en mere sikker vurdering af hvorvidt vegetationssammensætningen har ændret sig, så mangler vi et opdateret kort”, fortæller forsker Katrine Raundrup.

Resultaterne kan være relevant for forvaltningen

Resultaterne fra Katrine Raundrups studie kan være relevante for forvaltningen i Grønlands Selvstyre.

”Historisk set har antallet af rensdyr i Vestgrønland udvist store svingninger. I dag forvaltes de fleste af bestandene så disse svingninger undgås, men klimaændringer der f.eks. medfører ændringer i vegetationssammensætningen kan påvirke rensdyrene. Det er derfor vigtigt, at der forvaltningsmæssigt sikres tilstrækkeligt store uforstyrrede områder samt områder med lav-rige vegetationstyper, der er vigtige om vinteren”, siger Katrine Raundrup.

Yderligere er resultaterne fra Katrine Raundrups afhandling vigtige i forhold til planlægning af eksempelvis storskala infrastrukturprojekter. Her er det vigtigt, at vide hvordan Akia-Maniitsoq rensdyrene anvender området, således at eksempelvis tages højde for rensdyrenes vandringsmønstre.

Forsker Katrine Raundrup startede sin erhvervs-Ph.D. 1. januar 2013 på Aarhus Universitet og gennemførte sit projekt ved Grønlands Naturinstitut med vejledere både fra Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut.

For yderligere informationer, kontakt:

Forsker Katrine Raundrup i Grønlands Naturinstitut på tlf. +299 361200 eller email: kara@natur.gl

Verified by ExactMetrics