How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Millionbevilling til grønlandsk forskerspire Udgivet 02.11.2018

Biolog Sascha Schiøtt fra Grønlands Naturinstitut har modtaget godt 1,7 million kroner til gennemførelse af et ph.d.-projekt, hvor hun skal undersøge økosystemet i Ilulissat Isfjord.

Det er Aage V. Jensen Charity Foundation, der har doneret de mange penge, og dermed gjort det muligt for Sascha Schiøtt at starte på sit ph.d. studie ved Arktisk Forskningscenter på Århus Universitet. Her har Sascha glad takket ja til indskrivning med start den 1. november.

Sascha Schiøtt blev kandidat i biologi i 2017, hvor hun fremlagde sin specialeafhandling ved det ny Center for Naturvidenskabelig Uddannelse, og efterfølgende blev ansat ved Pinngortitaleriffik. Emnet for specialet omhandlede ringsælerne og hellefisken i Ilulissat Isfjord, og i forbindelse med ph.d.-studiet vil hun arbejde videre med undersøgelse af økosystemet her. Professor Søren Rysgaard bliver hovedvejleder ved Århus Universitet, mens seniorforsker Aqqalu Rosing-Asvid bliver vejleder ved Pinngortitaleriffik.

Projektet vil identificere og undersøge samspillet mellem nøglearter, der er tilstede inde i Ilulissat Isfjord. Hovedvægten på undersøgelsen vil foregå i den sydlige gren og til en vis grad i den nordlige gren af fjordsystemet. Ringsælen bliver hovedfokus, da forudgående undersøgelser har vist, at ringsælen inde i Ilulissat Isfjord er stedtro i fjordsystemet. Derfor kan det bruges til at finde ud af, hvilke arter, der spiller en stor rolle i økosystemet igennem året. Hellefisk fiskes i store mængder i området, og der lægges derfor også stor vægt på betydningen af økosystemets indvirkning på hellefiskebestanden i området.

Undersøgelser fra fjorde ved Vestgrønland har vist en sammenhæng mellem en højere rate i indhandlingen af hellefisk fra fjorde med gletsjere, der udmunder i havet. Derudover har flere undersøgelser fra både Grønland, Canada og Svalbard vist en god sammenhæng mellem en højere produktivitet, når det gælder både primær og sekundær produktion i fjorde med gletsjere, der udmunder i havet. Ilulissat Isfjord er kendt for at være et af de mest produktive fjordsystemer, når det gælder isfjelde, på vestkysten af Grønland. Men på grund af de mange isfjelde har der været meget få undersøgelser inde fra selve isfjorden. Der er derfor begrænset viden om de processer, der finder sted inde i fjordsystemet.

Sascha Schiøtt’s ph.d. studie vil løbe på 3 år.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

PHD studerende Sascha Schiøtt på tlf. +45 21200501 eller mail: sasc@natur.gl.

Verified by ExactMetrics