How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Styrket samarbejde om klimaforandringer og økosystemer i Grønland Udgivet 26.02.2018

Arktis er et barometer for globale klimaforandringer og ændringerne her finder sted hurtigere end noget andet sted på jorden. Vi ser allerede nu ændringer i klima, økosystemer og levende ressourcer også i Grønland. Med en mere end 2000 km lang nord-syd gradient og relativt kort økosystem gradient fra indlandsisen til kystzonen, tilbyder Grønland unikke forhold for at studere klimaforandringer og disses påvirkning af økosystemer og samfund i denne del af Arktis. Ændringer som påvirker samfund både lokalt og globalt.

Tilsyn af klimamålestation ved Zackenberg. Foto: Jakob Abermann

Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) programmet startede i 1996 ved Zackenberg forskningsstation i Nordøstgrønland, som et dansk/grønlandsk initiativ for at studere udviklingen i klimaet og dets betydning for den grønlandske natur. Formålet med GEM er at bidrage til opfyldelse af grønlandske/danske forpligtelser overfor det internationale samfund, herunder særligt Arktisk Råds programmer (CBMP/AMAP). Programmet har deltagelse fra både grønlandske og danske forskningsinstitutioner og indsamler over 1000 forskellige variable inden for blandt andet gletcher-afsmeltning, hydrologi, biodiversitet, drivhusgasser, samt processer i både ferskvand og havet. I dag er programmet udvidet til at inkludere områder ved Nuuk og Disko.

Feltarbejde ved Kobbefjord. Foto: Bula Larsen

I en ny strategi fra 2017, vil GEM programmet se på muligheder for at samarbejde med andre initiativer, der kigger på klimaforandringer og effekterne deraf andre steder i Grønland. Derfor har GEM taget initiativ til at afholde en workshop på Naturinstituttet med deltagelse af 2 grønlandske (Grønlands Naturinstitut og Asiaq) og 5 danske forskningsinstitutioner (Aarhus Universitet, DMI, DTU, GEUS og Københavns Universitet). Endvidere deltager repræsentanter fra Grønlands Selvstyre (Departement for Miljø og Natur, Departement for Fiskeri og Fangst, Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Departement for uafhængighed, udenrigsanliggender og Landbrug) samt Miljøministeriet i Danmark.

Gletscherhule ved Zackenberg. Foto: Lars Holst Hansen

Workshoppen vil blive åbnet af Ministeren for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og skal give deltagerne et overblik over klima og økosystem overvågningen i Grønland. Resultatet af workshoppen vil være en række konkrete forslag til samarbejder mellem deltagende programmer og institutioner, der for eksempel kan øge vores kendskab til de processer, der driver forandringer i arktiske økosystemer, eller kan bruge forståelsen af disse processer til at sige noget om hvordan ændringerne vil vise sig i hele Grønland.

Marin feltarbejde i Godthaabsfjorden. Foto: Thomas Juul-Pedersen

Workshoppen fandt sted 28. februar til 1. marts 2018 på Naturinstituttet.

For yderligere information om GEM programmet henvises til: GEM hjemmeside: www.g-e-m.dk

GEM Strategy 2017-2021: g-e-m.dk/fileadmin/Resources/DMU/GEM/GEM/FINAL_GEM_Strategy_2017-2021_WEB_7Dec.pdf

GEM Annual Report Cards 2016: g-e-m.dk/fileadmin/Resources/DMU/GEM/GEM/GEM_Annual_Report_Cards_2016_web.pdf

Læs også KNR: “Forskning Grønlandsk data skal udnyttes bedre

Arktisk Station. Foto: Louise Berg

Verified by ExactMetrics