How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Biodiversitet for unge Udgivet 23.09.2020

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane afholdte i samarbejde med unge biodiversitetsforkæmpere en Biodiversitetsworkshop i Katuaq tirsdag den 22. september 2020. Cirka 30 unge i aldersgruppen 15-30 år deltog på workshoppen. Forskere fra Grønlands Naturinstitut var invitereret med på workshoppen. Herunder gav Josephine Nymand og Aili Lage Labansen oplæg omkring biodiversitet i Grønland.

Biodiversitet er et omfattende begreb og kan dermed være vanskeligt at måle, veje og sætte på formel. Josephine Nymand fremhævede blandt andet at biodiversitet er et mylder af liv i form af dyr, planter, svampe og baktier, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse, men at biodiversitet også handler om arternes levesteder, bestandsstørrelser, og samspillet mellem arterne og deres omgivelser, f.eks. lokalt klima, vandtilløb til søer osv. Aili Lage Labansen’s oplæg omhandlede lomvier som case.

Efterfølgende delte de unge sig i fem grupper og fik hver en politiker med i gruppen, mens biologerne stod til rådighed for yderligere spørgsmål. I gruppearbejdet arbejde de med fire forskellige emner omhandlende biodiversitet (Havet, Hvad kan vi miste og få, Land og Grønland i international sammenhæng).

-De unge var rigtig gode til at debattere og havde stort set ikke yderligere spørgsmål under deres gruppearbejde, forklarer Aili Lage Labansen.

Aftenen sluttede af med at de unge fremlagde deres hovedpunkter fra gruppearbejdet og en efterfølgende paneldebat mellem de unge og de fremmødte politikere.

Biodiversitetsworkshoppen for unge er Grønlands bidrag i det Nordiske Samarbejdes projekt om inddragelse af unge i processen for at sætte nye globale mål for biodiversitet. Der har indtil videre været afholdt lignende biodiversitetsworkshops for unge i Danmark, Sverige, Finland, Island og på Færøerne. Workshoppen skal bruges som et fagligt indspark til et samlet nordisk ungetopmøde i København og skal indgå i de samlede anbefalinger, der skal forhandles og vedtages til COP15-partskonferencen for Konventionen om Biologisk Mangfoldighed i Kina.
De unge biodiversitetsforkæmpere der har koordineret workshoppen var Iluuna Sørensen, Kira Lennert Olsen og Nuiana Hardenberg

Josephine Nymand holder oplæg om biodiversitet

Aili Lage Labansen holder oplæg om lomvier som case

Der blev debatteret i fire grupper

De unge fremlægger efter gruppearbejdet

Panel diskussion med politikerne Simigaq Heilmann, (D) Jess Svane, (S) Sofia Geisler (IA), Tillie Martinussen (Samarb) og Aqqalu Jeremiassen (A)

Verified by ExactMetrics