How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

De fleste bestande af havpattedyr har det godt i Grønland – med få undtagelser Udgivet 26.06.2020

En evaluering af de grønlandske havpattedyr konkluderer at de fleste bestande er stabile eller i vækst. Der er dog få bestande som er presset på grund af ikke bæredygtig fangst, og fremtiden er usikker for alle de arktiske havpattedyr på grund af klimaændringerne.

Vurdering af 55 forskellige havpattedyr

Det internationale forlag Elsevier har udgivet en publikation om verdens økosystemer, hvoraf en af artiklerne handler om havpattedyrene i havene omkring Grønland. Artiklen er skrevet af Fernando Ugarte, Kristin Laidre, Aqqalu Rosing-Asvid og Mads Peter Heide-Jørgensen – alle fra Grønlands Naturinstitut.
I artiklen gennemgås Grønlands havpattedyr, med fokus på deres tilstand, effekter af klimaændringer og deres forhold til menneskelige aktiviteter. Artiklen konkluderer at langt de fleste af de 55 bestande af havpattedyr i Grønland er enten stabile eller i vækst, og i de fleste tilfælde er fangsten bæredygtig. Der er dog, få undtagelser:
Det vides ikke om bestanden af spækhuggere i Østgrønland er stor nok til at understøtte fangsten, og NAMMCO har anbefalet at Grønland skal forvalte bestanden med forsigtighed.

Ingen viden om marsvin-fangst

I Vestgrønland, er fangsten af marsvin større end anbefalingen fra NAMMCO’s videnskabelig komité.
Selv om spættet sæl blev fredet i 2010, er den stadig et sjældent syn i områder hvor den engang var talrig. Mulige årsager til at der stadig kun er få spættede sæler er ulovlig fangst eller bifangst, særligt i ørred- og stenbider garn.

Status for narhvaler

Narhvalernes tilstand er kompleks, da der findes flere bestande. De bestande som lever, hvor det er koldt om sommeren er de mest talrige, og de er enten fredet eller fanges bæredygtigt. Der er tale om narhvalbestandene i Nationalparken i Østgrønland, Inglefield Bredning, Smith Sund og Arktisk Canada. Mange af de narhvaler som er i Canada om sommeren, vandrer til Baffinbugten og Davis Strædet om vinteren hvor de er tilgængelige for vestgrønlandske fangere. Bestandene af narhvaler i den sydlige del af deres sommerudbredelse er små. De er presset af klimaændringer, menneskelige forstyrrelser og for stort fangsttryk. Disse sårbare bestande lever om sommeren i Melville Bugten og syd for nationalparken i Østgrønland.
Narhval, hvidhval, isbjørn, hvalros, ringsæl, klapmyds, remmesæl og grønlandssæl er arktiske dyr tilpasset til kolde temperaturer og hav-is. Det forventes at deres udbredelse vil trække sig nordover i de kommende år på grund af opvarmningen i Arktis. Deres fremtid er afhængig af de handlinger som mennesker og regeringer tager i de kommende år for at formindske udslip af drivhusgasser og dermed bremse klimaændringerne.

En tabel med status af havpattedyrene i Grønland kan ses her.

Artiklen er publiceret her.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Chef for Afdeling for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte på tlf. +299 361200 ell. Mail: feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics