How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Et prøvefiskeri bliver til Udgivet 02.10.2020

I det videre forløb af arbejdet for at realisere prøvefiskeri for udsmid af bløde krabber deltog foruden Naturinstituttet også Royal Greenland, KNAPK og Polar Seafood, samt krabbefiskere fra Sisimiut. Fiskerne og personale fra RG’s fabrik i Sisimiut deltog i mødet via det elektroniske medier.

Fem fiskere og tre RG-ansatte i Sisimiut deltog i mødet for at kunne komme med input til beslutningerne. Forsker og seniorrådgiver AnnDorte Burmeister viste på et kort, hvor Grønlands Naturinstitut ønskede stikprøver. Fiskerne fra Sisimiut fik også mulighed for at beslutte, hvor de ville placere de resterende stationer og hvornår de havde mulighed for at foretage prøvefiskeriet.

Prøvefiskeriet blev gennemført af et krabbefartøj fra Sisimiut. Foruden krabbefartøjets besætning, deltog ligeledes en specielstuderende fra Grønlands Naturinstitut/SFG, samt en observatør fra Grønlands fiskerilicenskontrol – GFLK . Deres arbejde bestod i dels at kontrollere om prøvefiskeriet bliver foretaget efter proceduren, og at foretage måleprøver og vurdere skjoldkonditionen fra fangsten samt udsmid.

– Åbning og lukning af krabbeområderne har tidligere baseret sig på tradition og ønsker fra erhvervet. Nu ser vi på hvorledes krabben har det inden fiskeriet åbnes, og vel og mærke med en tredje part. Det betyder at det hverken er fiskeren eller producenten – som begge har økonomiske interesser – der har indflydelse på hvordan krabberne bedømmes, og det skulle gerne gøre det mere objektivt, forklarer Sten Sørensen, der er driftschef for torsk og krabber i Royal Greenland.

– Det er altid vigtigt at samarbejde. Vi arbejder jo trods alt med de samme problemstillinger, og så er det altid sundt og givtigt at høre andres meninger om samme sag. Målet er jo et kommercielt fiskeri på et bæredygtigt niveau, således vi også i morgen og tiden fremover har en krabbebestand der kan udnyttes, fortæller Sten Sørensen.

Krabbefiskeriet i Sisimiut-området blev åbnet af Selvstyret den 2. oktober 2020, dermed kan der fiskes krabber indtil de resterendende kvote på 218 tons er blevet opfisket. Læs yderligere om det på Naalakkersuisut.gl

Verified by ExactMetrics