How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Godt samarbejde med fiskerne Udgivet 01.10.2020

Grønlands Naturinstitut samarbejder på mange måder med fiskerne og fiskerierhvervet. I august nedsattes et krabbeudvalg bestående af repræsentanter fra Royal Greenland, Polar Seafood, KNAPK samt Grønlands Naturinstitut. Udvalget havde til opgave at planlægge et prøvefiskeri med henblik på at undersøge forekomsten af bløde krabber i forvaltningsområderne Nuuk-Paamiut og Sisimiut.

Under planlægningsprocessen er der blevet afholdt flere møder ligesom krabbefiskerne i hvert af forvaltningsområderne selv har været med til at planlægge prøvefiskeriet, udvælge hvilke fartøjer der skulle deltage i prøvefiskerierne samt har udlagt stationer der skulle befiskes under prøvefiskeriet.

KNAPK’s administrerende direktør Tønnes ”Kaka” Berthelsen forklarer målsætningen med krabbeudvalget.

– Formålet med prøvefiskeriet er at se, hvordan kvaliteten på krabbekødet er nu, så vi kan beslutte, om krabbefiskeriet skal genåbnes, forklarer KNAPK’s direktør. Siden mødet er krabbefiskeriet i Nuuk og Paamiut blevet genåbnet, mens Sisimiut stadig venter på den endelige vurdering.

Forsker og seniorrådgiver AnnDorte Burmeister, forklarede at man fra Grønlands Naturinstitut havde udvalgt 20 bestemte stationer i Sisimiut området, hvor man skulle foretage stikprøver, for at få et overblik over forekomst af bløde krabber. Derudover har fiskerne selv placeret andre stationer, hvor de mener at det er relevant at fiske. I forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut er det fiskerne selv, der har planlagt hvor der skulle fiskes.

KNAPK’s administrerende direktør mener, at det er godt at mødes regelmæssigt.

– Vi synes, at det er en god ting at ”at folk fra begge sider” -hvis vi kan sige det på den måde- holder møder sammen. Det er vores gensidige hensigt, at de ressourcer, vi værdsætter, bruges på den bedst mulige måde. Alt i alt hjælper det altid at få en diskussion i gang, siger Tønnes ”Kaka” Berthelsen.

Verified by ExactMetrics