How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Hvad skal Grønlands nye forskningsskib hedde? Udgivet 02.01.2020

Deltag i konkurrencen om navngivning til Grønlands nye forskningsskib. Har du et godt bud på hvad den skal hedde?

Nedenstående krav skal være opfyldt, navnet skal:

  1. ikke være for langt – let at udtale på flere sprog
  2. kun være et navn – ingen dobbeltnavne
  3. ikke være et navngivning efter en nulevende person
  4. ikke være et stednavne
  5. ikke være i de nuværende skibsregister

 

Uddyb dit bud på et navn med max. 150 ord.

Send forslaget til info@natur.gl senest 17. januar 2020. De indsendte forslag vurderes af en komite i uge 4 og offentliggøres herefter. Der vil være en præmie til vinderen.

 

Skibet søsættes i 2021

Skibet afløser Naturinstituttets tidligere forskningsskib ”Paamiut”, men er udstyret til at udføre mange flere typer overvågnings- og forskningsopgaver. Skibet vil således både kunne fiske med bundtrawl (rejer, hellefisk, torsk) og pelagisk trawl (makrel mm.), ligesom en sænkekøl og akustisk udstyr sætter instituttet i stand til at udføre akustiske undersøgelser af lodde og andre pelagiske ressourcer.

Skibet udstyres med moderne forsknings- og laboratoriefaciliteter og indrettes med plads til 32 personer. Der er således skabt plads til, at flere forskningshold kan være ombord samtidig, og dermed udnytte sejltiden optimalt, ligesom der vil være plads til uddannelses- og praktikophold for elever fra de maritime uddannelser.

Hovedformålet med skibet er at sikre det videnskabelige grundlag for en robust rådgivning som baggrund for bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer udenskærs i Vest- og Østgrønland. Med skibets størrelse og udvidede funktionalitet sættes Naturinstituttet også i stand til at afsøge nye nordligere fiskeriområder og alternative fiskerimuligheder. Skibet vil indgå i Naturinstituttets arbejdsprogram fra foråret 2021.

En anlægsbevilling fra Grønlands Selvstyre og støtte fra Aage V. Jensens Fonde for samlet 235 mio.kr. har gjort det muligt at bygge skibet.

 

Verified by ExactMetrics