How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ingen makrel i Grønlandsk farvand i 2020 Udgivet 27.08.2020

I sommerens makrelundersøgelser blev der ikke fundet makreller i grønlandsk farvand og kun få i islandsk farvand. Størstedelen af bestanden holdt sig længere mod øst, hvor den vandrede op i Norskehavet

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer i foråret og gæster de nordiske farvande for at spise plankton i sommermånederne. Makrellen viste sig for første gang i Grønland i 2011. I perioden 2014 – 2018 var 5-13 % af makrellerne (i den undersøgte del af Nordøst Atlanten) i grønlandsk farvand, men sidste år kom kun 0.1 %. I år er den helt udeblevet. Makrellen har i år holdt sig langt længere mod øst, hvor størstedelen har vandret ind i Norskehavet.

Makrelbestanden er stadig stor (ifølge ICES fremskrivninger for 2020), så ændringerne skyldes ikke overfiskeri. I 2019 og 2020 har temperaturen i overfladevandet af Irmingerhavet ud for Østgrønland været omkring eller lidt højere end gennemsnittet for de sidste 20 år, og dermed høj nok til at makrel kan trives her. Årsagerne til variationen i mængden af makrel, der søger i retning mod Grønland, findes dels i gydeområderne og dels i området, som makrellen vandrer igennem efter endt gydning. Faktorer der formentlig spiller en væsentlig rolle er: Havstrømme, føde (zooplankton) og temperaturer. Det er bemærkelsesværdigt at mængden af vandlopper i grønlandsk og islandsk område har været meget høj frem til 2018, men faldt i 2019 og 2020. I år nåede mængden ned under niveauet i Norskehavet.

Cirklerne viser fangster af makrel og de farvede firkanter viser den relative fordeling af biomassen i 2010-2020.

Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne, Island og i Nordsøen. Biologer fra de involverede lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange resultater på et arbejdsgruppemøde under den Internationale Havforskningskommission (ICES). Rapporten kan ses her. IESSNS_2020Opmålingen af makrel indgår i vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordøst Atlanten. Grønlands Naturinstitut er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der foretager disse beregninger. ICES’ endelig kvoteråd for 2021 vil foreligge i begyndelsen af oktober.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 21314997 eller mail: teja@natur.gl

Verified by ExactMetrics