How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Narhvaltælling i Østgrønland, vinter 2020 Udgivet 12.02.2020

Assiliisoq/Foto: F. Merkel

NAMMCO’s videnskabelige komite har anbefalet, at der skal laves en tælling af narhvaler ud for Scoresby Sund i april-maj måned. Tællingen skal dække hele polyniet samt den kendte vinteropholdsplads ud for Blosseville Kysten. Desuden skal tællingen dække et område langs Liverpool Land kysten op til Carlsberg Fjorden og ca 150 km ud fra kysten, så området over kontinentalsoklen dækkes. I alt dækkes der et område på ~85.000 km2 (Figur 2).

  

Baggrunden for tællingen er, at alle de hvaler der er mærket i Scoresby Sund om sommeren opholder sig i et område syd for Scoresby Sund om vinteren, og at denne bestand tilsyneladende ikke vandrer ind i Scoresby Sund før sidst i juni. De mærkede narhvaler opholder sig mest på de sydlige og veslige dele af fjorden, og ca 20% af fangsterne foregår, ifølge fangernes oplysninger, i den nordlige del af Scoresby Sund i maj – juni. NAMMCO har derfor foreslået, at disse tidlige fangster kan være narhvaler fra en separat bestand, som opholder sig i Nationalparken om sommeren og som fanges i Ittoqqortoormiit om foråret.

 

Formålet med tællingen er:

– at undersøge om der er en eller flere koncentrationer af narhvaler, som overvinter ved Scoresby Sund Polyniet og i området øst for Scoresby Sund

– at beregne antallet af narhvaler i området.

 

Grønlands Naturinstitut planlægger at følge NAMMCOs anbefaling og vil gennemføre en flyvning sidst i april 2020. Der vil blive afsat 50 timers flyvning med twin otter-flyvemaskine til undersøgelsen, som bliver udført med den metode som er godkendt af NAMMCO og med observatører, der er rutinerede inden for narhvaloptællinger.

Tidspunktet for flyvningen er valgt, så det skønnes at isforholdene vil forhindre narhvaler i at svømme ind i Scoresby Sund fjordkomplekset (se figur 1 om isforhold fra en typisk vintersituation), og alle hvalerne skulle dermed opholde sig i polyniet ud for Scoresby Sund eller langs Liverpool Land-kysten. Det er en forudsætning for metoden, at tællingen foregår, når dyrene er koncentreret på deres vinteropholdssteder. At tælle narhvaler i trækperioder (juni – juli eller november-december) kræver mere komplicerede og dyrere metoder.

Det forventes ikke, at alle de narhvaler, som befindes i området, vil vandre til de områder hvor der er fangst om sommeren, da det er muligt at en del af narhvalerne vil vandre til nationalparken, uden at komme i nærheden af Ittoqqortoormiit. Vi forventer derfor ikke, at tællingen i sig selv vil resultere i højere kvoter. Tællingen vil dog bidrage til den viden som, sammen med andre undersøgelser, der inkluderer genetik, satellitsporing, analyser af prøver og data fra fangsten, mm., kan blive brugt af NAMMCO, når der skal gives ny rådgivning for Østgrønland.

Eftersom det er første gang vi tæller narhvaler uden for Scoresby Sund om vinteren, vil vi høre, om fangere og andre interesserenter har viden de vil dele, eller kommentarer, som kan hjælpe med planlægning og gennemførelse af tællingen. Det kan for eksempel være oplysninger om steder, som er vigtige at inkludere i tællingen, eller tidspunkter hvor det er bedst at tælle.

Vi ser frem til at høre jeres tilbagemelding, helst inden d. 15. marts.

 

I må gerne kontakte os på grønlandsk, eller dansk via Grønlands Naturinstituts kommunikationschef Else Løvstrøm, e-mail ellm@natur.gl, tel. 361293. Vi har også en lukket Facebook-gruppe sammen med fangerne i landet, som hedder ”Piniartut Pinngortitaleriffillu”.

 

Mvh.

Afdeling for Pattedyr og Fugle

 

Figur 1. Det blå område viser det område hvor tællingen vil foregå samt isforhold (fra 3. maj, 2019).

Figur 2. Det blå område viser det område hvor tællingen vil foregå, og hvordan området over kontinentalsoklen dækkes.

Assiliisoq/Foto: F. Merkel

Narhvaler/Qilalukkat qernertat. Foto/Assiliisoq: F. Merkel

Verified by ExactMetrics