How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Narhvalens fortid og fremtid afsløret af DNA Udgivet 28.04.2020

En ny undersøgelse viser, at nutidens narhvaler stammer fra en mindre bestand, som overlevede istiden i et område syd for deres nuværende udbredelse, og konkluderer at klimaændringerne vil presse narhvalerne nordpå, til et mindre område inden år 2100.

Studiet blev publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society og er et produkt af et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Grønlands Naturinstitut og en lang række internationale institutioner. Grønlandske og Canadiske fangere har bidraget med prøver fra fangsten.

Forskerne har undersøgt DNA fra 121 narhvaler fra hele artens udbredelse (dvs. Canada, Grønland og Svalbard), sammen med analyser af havdybder og havtemperaturer gennem flere tusind år, og modeller for udbredelse af havis i de kommende år.

Narhvaler i dag har, sammen med kaskelotterne, den mindste genetiske diversitet af alle hvaler. Det ser ud til at den nuværende narhvalbestand stammer fra en seks gange mindre bestand i Atlanten, der overlevede istiden for 15.000 år siden

En del af forklaringen på, at der var færre narhvaler under istiden kan findes i, at deres habitat var markant mindre. Narhvaler indtager mest føde om vinteren, og deres vinterhabitat for ca. 20.000 år siden var ca. 25% mindre end i dag.

Narhvalens vinterhabitat flyttede nordover da isen forsvandt, og det forventes at nutidens narhvaler vil bevæge sig yderligere nordpå på grund af klimaændringerne. Det forventes ligeledes, at deres vinterhabitat vil blive mindre i løbet af dette århundrede.

Studiet viste også narhvaler fra Melville Bugten og Svalbard var genetisk forskellig fra narhvaler i alle de andre områder. Narhvaler fra Østgrønland var også forskellig fra de fleste andre bestande.

Den videnskabelig artikel kan læses her.

For yderlige information kontakt Eva Garde på mail: evga@mail.ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics