How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Naturinstituttet modtager stor bevilling til forskning i narhvaltænder Udgivet 17.12.2020

Grønlands Naturinstitut har netop modtaget en bevilling på 10 mio. DKK til et tværfagligt forskningsprojekt i narhvalens tand.  Bevillingen deles med Århus og Gøteborgs Universiteter og starter i 2021. På Naturinstituttet er det professor Mads Peter Heide-Jørgensen og forsker Eva Garde der har modtaget bevillingen. og det er Nordforsk, som efter en grundig udvælgelsesproces, har fundet at projektet er værdigt til den store bevilling.

Projektet skal undersøge flere forskellige biologiske, kemiske og fysiske aspekter af stødtanden. Naturinstituttet skal blandt andet undersøge indholdet af hormoner og grundstoffer i de enkelte vækstlag, som stødtanden er opbygget af. Lagene der lægges årligt i tanden, som årringe i et træ, udgør en tidsserie af data. Forskerne kan bruge disse data til at undersøge narhvalens livshistorie og populationsstruktur, dvs. hvor gammel hvalen bliver, hvornår den bliver kønsmoden og får sin første unge, hvad den spiser i forskellige perioder i livet og gennem tiden, og hvilke bestande de undersøgte individer tilhører og deres migrationsruter. Forskerne skal også undersøge, hvordan miljømæssige forandringer som følge af klimaforandringer bliver indlejret i narhvalens tand og hvilke konsekvenser sådanne forandringer har for narhvalerne. Dette er viden som vil indgå i fremtidens forvaltning af de grønlandske narhvalbestande. Herudover vil forskere ved Århus og Gøteborgs Universiteter undersøge hvordan den unikke spiralformede struktur af stødtanden bliver formet og hvilke mekaniske egenskaber stødtandens form har.

Projektets udførelse indebærer brug af den nyeste teknologi indenfor analyse af hormoner, grundstoffer, isotoper og kulstof 14 i tandmateriale (dentin) samt avancerede metoder til undersøgelser af tandens opbygning og mekaniske egenskaber. Projektet vil derfor samarbejde med en lang række forskningsinstitutioner, som hver især er eksperter indenfor disse analysemetoder.

Projektet samarbejder desuden med et andet stort EU-projekt om udvikling af et digitalt videospil om klimaforandringer.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Professor Mads Peter Heide-Jørgensen Mobil: +45 4025 7943
Email: mhj@ghsdk.dk, eller forsker Eva Garde. Mobil: +45 6166 0460
Email: evga@ghsdk.dk

Narhvalstødtænder, der skal bruges i projektet. Narhvalstødtænderne er indsamlet fra den grønlandske fangst af narhvaler i samarbejde med grønlandske fangere.

Verified by ExactMetrics