How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny bog borer dybt i havisen Udgivet 06.10.2020

Af Peter Bondo

Havis i Arktis og Antarktis dækker ca. 10-12 % af jordens overflade og spiller en helt afgørende rolle for klimaet på jorden.

Nu har en gruppe danske og udenlandske forskere skrevet en helt ny bog om dette vigtige og særegne økosystem.

For havisen udgør et økosystem i lighed med alle andre økosystemer. I isen lever der mikroalger, bakterier, vira, svampe og andre mikroskopiske organismer. De interagerer og påvirker alle hinanden.

I modsætning til andre økosystemer, forsvinder en stor del af havisen hver sommer for så at blive gendannet det efterfølgende efterår og vinter.

Bogen er bygget op så den følger årstiderne og beskriver de økologiske processer hvor lys og temperatur er helt afgørende. Vi hører om hvordan havets salt fryser ud af isen, når den dannes, hvordan bakterier i isen nedbryder organisk stof og frigiver næringssalte, som de små indefrosne alger optager under deres fotosyntese.

Den nye bog om havisens økologi ”Arctic Sea Ice Ecology” der i september udkom på forlaget Springer. Foto: Lars Chresten Lund-Hansen.

Og vi indser, hvordan dannelse og afsmeltning af havis påvirker hele det globale kulstofkredsløb.

”Organismerne i havisen skal kunne takle helt ekstreme forhold med voldsomme kuldegrader og en meget høj og svingende saltholdighed, der forandrer sig gennem året, ”fortæller Lars Chresten Lund-Hansen, der er lektor ved Arktisk Forskningscenter og Akvatisk Økologi, Aarhus Universitet og som har stået i spidsen for bogprojektet.

”Det unikke er, at vi nu har data fra alle tidspunkter året rundt og dermed kan få en samlet forståelse af det komplicerede økosystem,” siger Lars Chresten Lund-Hansen.

Ved siden af de økologiske kapitler indeholder bogen også et kapitel om de mange metoder, forskerne anvender til at studere havisens økologi. Isen skal samles ind og analyseres i laboratorier og moderne undervandsrobotter bliver nu taget i brug for at give forskerne den nyeste viden fra de iskolde områder.

Den nye bog bliver bl.a. anvendt som lærebog ved kurset ”Arctic Sea Ice Ecology”, der afholdes i Nuuk, Grønland.

På undersiden af havisen sidder der rækker eller kæder af isalger der lever af næringsstoffer fra havet og den smule lys, der trænger gennem havisen. Foto: Lars Chresten Lund-Hansen.

Yderligere oplysninger om bogen:

Lektor Lars Chresten Lund-Hansen; Institut for Biologi, Arktisk Forskningscenter og Akvatisk Økologi, Aarhus Universitet. Mail: lund-hansen@bio.au.dk; Telefon: +45 8715 5615

Verified by ExactMetrics