How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Som noget nyt er hellefisk i de indenskærs områder fra Sisimiut til Qaqortoq udskilt fra udenskærs­bestanden Udgivet 19.06.2020

Det er gode nyheder for både de indenskærs hellefisk på sydvestkysten, og for den udenskærs bestand i Vestgrønland. Hellefisk i Diskobugt og Uummannaq, viser stadig tegn på at være presset, mens de udenskærs bestande af hellefisk er stabile og lidt i fremgang

De nye indenskærsområder er Sisimiut-Maniitsoq, Nuuk og Paamiut-Qaqortoq og rådgivningen er for de 3 områder er baseret på fangstdata fra 1960 til 2018 og for Nuuk også biologiske undersøgelser med trawl og størrelsen af de landede fisk. NAFO rådgiver at fangsterne af hellefisk i:

  • Sisimiut-Maniitsoq ikke overstiger 300 tons om året i 2021 og 2022.
  • Nuuk gradvist reduceres til 398 tons over en 3 årig periode. Det betyder at det anbefales fangsterne ikke overstiger 647 tons i 2021 og 522 tons 2022.
  • Paamiut-Qaqortoq gradvist reduceres til 222 tons over en 3-årig periode.

NAFO rådgiver endvidere at fangsterne i 2021 i Disko Bugt ikke overstiger 4.346 tons. Det er et fald på 800 tons i forhold til rådgivningen for 2020. Både fiskeridata og data fra biologiske undersøgelser, viser en nedgang i området. De biologiske undersøgelser viser nedgang siden 2011 og fra 2016-19 viser data et historisk lavt niveau. Fangstrater estimeret på baggrund af logbøger fra langlinefiskeriet har været faldende siden 2009. Længdefordelinger viser, at fiskeriet fanger flere små fisk, hvilket betyder, at der skal fanges mere end dobbelt så mange fisk i dag, som for 10 år siden, for at opnå den samme fangstmængde.

Uummannaq viser også tegn på nedgang af hellefisk. NAFO rådgiver at fangstern i 2021 ikke overstiger 5.153 tons. Det er et fald på 650 tons siden rådgivningen for 2020. Særligt viser biologiske undersøgelser med garn et stort fald i biomassen særligt på grund af et gradvist fald i antallet af i store fisk i området. Gennemsnitslængden i fangsterne er den laveste i hele tidsserien og fangstraterne i langliniefiskeriet er faldet siden 2011 og har de sidste tre år været på et stabilt lavt niveau.

Upernavik viser svage tegn på nedgang. NAFO rådgiver at fangsterne i 2021 ikke overstiger 5.068 tons. Det er et fald på 200 tons siden rådgivningen for 2020.

NAFO rådgiver at fangsterne udenskærs i Davis stræde og Baffin bugten ikke overstiger 36.370 tons om året i 2021 og 2022. Rådgivningen er den samme som for 2020. Her skal det bemærkes at rådgivningen pr 2021 udelukkende omfatter hellefisk uden for fjordene og ikke som tidligere inkluderer fjordene fra Sisimiut til Kap farvel. Beslutningen om at give separat rådgivning for alle indenskærs bestande blev taget efter grundige analyser af fangst data fra 1910-2019, mærkeundersøgelser, bathymetriske data samt studier af hellefiske parasitter.

I Østgrønland er den samlede rådgivningen fra ICES for den fælles grønlandske og islandske bestand af hellefisk 23.530 tons, hvilket er 2.000 tons højere end rådgivningen for 2020.

Rådgivning for torsk

ICES rådgiver, at fangsterne af torsk i Østgrønland i 2021 ikke overstiger 6.091 tons. ICES bemærker, at mængden af gydende torsk forsat er på et lavt niveau og at der ikke er observeret nye årgange af torsk på vej ind fiskeriet siden 2015 årgangen. Dette forventes, at få betydning for fiskeriet i fremtiden.

Fangsterne af indenskærs torsk ved Vestgrønland i 2021 bør ifølge ICES ikke overstige 5.283 tons. Data antyder, at mængden af indenskærs torsk er faldet siden 2015, og der er samtidig observeret få nye, små fisk (1-årige) på vej ind i fiskeriet. Det indenskærs fiskeri efter torsk foregår på en blanding af indenskærs- og udenskærs torskebestande. Det er således kun omkring halvdelen af torsk fanget indenskærs, der tilhøre den egentlige indenskærs torskebestand. Det betyder, at Grønlands Naturinstitut rådgiver, at der kan fanges 10.600 ons torsk i det indenskærs område.

Sammendrag af rådgivning for 2021

Rådgivning og fangstal for vigtige bestande

For yderligere informationer kontakt: Afdelingsleder Helle Siegstad på tlf. 36 12 00 eller helle@natur.gl

Verified by ExactMetrics