How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Sommerens skaldyr- og fiskeriundersøgelser Udgivet 13.10.2020

Grønlands Naturinstitut har i sommeren 2020 udført de årlige skaldyr- og fiskeundersøgelser langs Grønlands kyster. RV Sanna dækker indenskærsområderne, mens den chatrede islandske tralwer Helga Maria har været anvendt til udenskærs undersøgelser.

Formålet med undersøgelserne er hovedsageligt at overvåge de kommercielle bestande af dybvandsreje (Pandalus borealis), torsk (Gadus morhua), hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), rødfisk (Sebastes norvegicus og S. marinus) samt snekrabbe (Chionoecetes opilio). Udover undersøgelser af fisk og skaldyr, bliver der også foretaget videooptagelser af havbunden for at kunne kortlægge særlige sårbare områder samt evaluere effekterne af trawlaktivitet i Grønland.

I alt er der i sommeren 2020 foretaget 381 trawlslæb ned til cirka 600 meters dybde samt taget 103 videoslæb, af RV Sanna og Helga Maria. Der er også sat 200 gællegarn for hellefisk og torsk og taget 70 krabbetejnestationer.

Data fra disse undersøgelser udgør grundlaget i den ICES og NAFO rådgivning Grønland årligt modtager for de kommercielle bestande af fisk og skaldyr.

Trawl på vej op af slisken på Helga Maria. Fangsten bestod af torsk samt en stor rokke der kan ses i den nederste trawlpose.

 

Torsk på dækket af Helga Maria i Østgrønland.

 

Trawlfangster er ofte diverse som her hvor der udover torsk er fanget dybhavsreje, lodde, håising, polartorsk, knurulke, gopler og dyriske svampe.

 

Den islandske trawler Helga Maria blev brugt til udenskærs undersøgelser både i 2019 og 2020. Her er den fotograferet ud for Tasiilaq i august 2020.

 

Sortering og prøvetagning af rødfisk.

 

Krill og lodde har været en vigtig del af føden for denne torsk.

 

Indtastning af data ombord Helga Maria.

 

Mærkning og udsætning af torsk i Østgrønland som del af undersøgelser for at bedre forstå hvorledes torsk i dette område vandrer mellem Island og Grønland.

 

RV Sanna på garntogt i Uummanaq fjorden.

 

Hellefisk fanget i gællegarn.

 

Krabbetejne med fangst.

 

Snekrabbe fra Diskobugten.

Verified by ExactMetrics