How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årets hellefiskeundersøgelser Udgivet 26.08.2021

De årlige undersøgelser af hellefiskebestandene med Grønlands Naturinstituts forskningsskib, SANNA, er netop afsluttet. SANNA og hendes besætning har indsamlet data om fiskebestandene i Disko Bugt, Uummannaq og Upernavik med garn samt i Nuuk-området med trawl.

For at gøre resultaterne sammenlignelige med tidligere år er fangsten standardiseret i forhold til tid og areal. Under togterne registreres fisk og skaldyr på artsniveau, og der indsamles prøver fra hellefisk, torsk og rødfisk (øresten og DNA-prøver kombineret med fiskens længde, vægt, køn, gydestadie, vægt af kønsorganer og lever samt vægten af den rensede fisk).

Desuden har besætningen målt temperatur og saltindhold i vandsøjlen – fra overflade til bund – i fjordene med et specielt apparat (CTD), der sænkes ned fra SANNA.

Tilbage står det store arbejde med at kontrollere og analysere de indsamlede prøver og data. Resultaterne indgår sammen med data fra fiskeriet (logbøger og indhandlingsrapporter fra fiskere, data fra sorteringsmaskiner m.m.) i de 2-årige rådgivninger, som opdateres i juni 2022.

 

Fotos: Louise Mølgaard, Christina Joensen og Rasmus Nygaard.

Klik på billederne for at forstørre dem.

 

Verified by ExactMetrics