How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ældre jordskred fundet i Nuup Kangerlua Udgivet 28.01.2021

Forskere fra Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut har sammen med deres kollegaer fra Irland og Polen fundet et ældre jordskred i en af fjordene i Nuup Kangerlua i Sydvestgrønland. Det er første gang nogensinde at forskere finder et jordskred aflejret på havbunden i denne region. Fundet blev gjort i forbindelse med et projekt, som har til mål at kortlægge naturen (topografien) i de store fjordsystemer i Nuup Kangerlua. Det tyder på, at jordskredet er af ældre dato og har en størrelse på ca. 2×2 km (Fig. 1). Der er også blevet optaget videomateriale med et ’drift’-kamera fra området, og dette viser en vækst af svampe, havanemoner og andre havbundsfauna på klippeaffald (Fig. 3), hvilket indikerer at jordskredet tilsyneladende ikke er sket i de senere år.

Jordskred dækker over en lang række af jordbevægelser, som for eksempel stenfald og kollaps af skråninger, der kan generere tsunamier. I senere årtier er tsunamier der skyldes klippebevægelser blevet observeret i Chile, Alaska og Grønland, hvilket fremhæver faren ved disse pludselige hændelser. I Grønland er Nuussuaq Bassinet i det centrale Vestgrønland det område, der er mest påvirket af jordskred, på grund af de geologiske omgivelser.

”Man antager at store jordskred, på grund af klimaændringer, kan blive hyppigere i glaciale miljøer på de høje breddegrader, såsom Canada og Grønland. Disse jordskred udgør en fare for infrastruktur og menneskelige bosættelser, så der er et samfundsmæssigt behov for bedre at forstå sammenhængen mellem klimaændringer og forekomsten af stenfald, særligt i lyset af den fortsatte opvarmning af klimaet ”, siger forsker M. Geertsema fra University of Northern British Columbia.

Kortlægning af fjordsystemet

I oktober 2020 gennemførte forskningsfartøjet ‘Sanna’ fra Grønlands Naturinstitut en ekspedition for at kortlægge havbunden i Nuup Kangerlua-systemet i Sydvestgrønland. Målet med denne lokale indsats var at skabe et komplet kort over havbundens egenskaber, vanddybder og havbundshabitater (bentoniske) i dette store fjordsystem. Sådanne indsatser er nødvendige for at forbedre vores viden om den komplekse bundnatur (topografi), der er udskåret af indlandsisens dynamik og de forskelligartede og indholdsrige bentoniske levesteder i Grønland. Projektets mål er at skabe bedre forståelse for is-fjord-hav-processerne og støtte forvaltningen af de marine ressourcer i Grønland. Resultatet af forskningsekspeditionen er det næsten færdiggjorte kort over hele fjordsystemet, og fund af jordskredet, samt nogle interessante egenskaber, såsom gas/væskeudslipstrukturer (kopar) lige uden for Kapisillit.

 

For yderligere information, kontakt:
Forsker Diana W. Krawczyk, Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut, tlf: +299 361200 og e-mail: dikr@natur.gl

Google Earth-kort over det terrestriske jordskreds-ar, der markeret af hvide pile, som udpeger, hvor stenfaldet startede.

Et eksempel på bentonisk vækst (her en Polymastia svamp) ovenpå lokationen for jordskredet.

Verified by ExactMetrics