How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Den 22. ph.d.-titel med tilknytning til Grønlands Naturinstitut Udgivet 28.06.2021

Biolog Søren L. Post, som er forsker ved Afdeling for Fisk og Skaldyr på Grønlands Naturinstitut, forsvarede i dag sin ph.d.-afhandling om blåhvilling i Østgrønland med titlen: “Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters”. Søren L. Post er den 22. forsker tilknyttet Grønlands Naturinstitut, der har fået ph.d.-titlen.

Søren har dokumenteret, at forekomsten af blåhvilling i Østgrønland stiger i perioder med varmere havvand. Han viser desuden, at stigningen i antallet af blåhvilling er knyttet til et bestemte system af havstrømme (the subpolar gyre – ”den subpolare hvirvel”). Søren har igennem sine feltstudier også beskrevet blåhvillingens føde og variationen i artens fødesøgning gennem døgnet.

– Der var ikke meget viden om blåhvilling i grønlandsk farvand, før Søren Post gik i gang med sit ph.d.-studie. Resultaterne af Sørens arbejde er af stor betydning for Grønlands pelagiske fiskeri, som vil kunne høste af blåhvilling-ressourcen i fremtiden, hvis de nordlige dele af Atlanten bliver varmere, siger Helle Siegstad, chef for Afdeling for Fisk og Skaldyr.

Søren L. Posts ph.d.-projekt blev finansieret af Grønlands Selvstyres midler til forskeruddannelse og Grønlands Naturinstitut. Projektet har været udført ved DTU Aqua i København og Grønlands Naturinstitut.

Hele ph.d.-rapporten kan fås ved at skrive til stub@aqua.dtu.dk. 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Søren L. Post, sopo@natur.gl, tlf.: +4526394567.

 

Søren L. Post lavede et flot oplæg om blåhvilling, som vi kunne følge via zoom

Blåhvilling ser således ud

Verified by ExactMetrics