How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Den 23. ph.d.-titel med tilknytning til Grønlands Naturinstitut handler om lodden i Vestgrønland Udgivet 24.09.2021

Biolog Peter Fink-Jensen, som er forsker ved Afdeling for Fisk og Skaldyr på Grønlands Naturinstitut og DTU Aqua, forsvarede i dag sin ph.d.-afhandling om bestandsstruktur hos lodde i Grønland med titlen: ”Stock structure and connectivity of capelin (Mallotus villosus) in Greenland – Otolith microchemistry used to track past whereabouts of a small, pelagic fish”.

Peter Fink-Jensen har i sit ph.d.-studie undersøgt bestandsstrukturen hos kystnær (indenskærs) lodde i Grønland og dens bevægelsesmønstre. Lodden er en af de mest udbredte arter i arktiske have, hvor den som føde for mange fisk, fugle og pattedyr spiller en central rolle i økosystemet.

På baggrund af resultaterne konkluderer Peter Fink-Jensen, at der eksisterer mange isolerede bestande af lodde langs Grønlands kyster, og at fiskene sandsynligvis tilbringer hele deres liv i ét område, f.eks. i ét fjordsystem. Han argumenterer for, at disse resultater har væsentlige konsekvenser for forvaltningen af indenskærs lodde, og at bestanden bør forvaltes på f.eks. fjordniveau for at undgå overfiskning af enkelte bestande.

‘De kystnære loddebestande i Grønland har altid været fisket og udnyttet lokalt, men kun i mindre mængder og til lokalt brug. Flere fiskeriaktører har nu vist interesse i at udnytte lodden i større kommerciel skala, og da der i dag er meget begrænset viden om ressourcen, er Peter Fink-Jensens arbejde af stor betydning. Resultaterne bidrager med relevant og ny viden, der kan bruges i det videre arbejde med lodden‘, siger Helle Siegstad, chef for Afdeling for Fisk og Skaldyr.

Peter Fink-Jensens ph.d.-projekt blev finansieret af Royal Greenland, Polar Seafood, GrønlandsBANKEN og DTU. Yderligere midler til deltagelse i konferencer blev modtaget fra Otto Mønsteds Fond.

 

Hele ph.d.-rapporten kan fås ved at skrive til stub@aqua.dtu.dk. 

For yderligere information kontakt: Peter Fink-Jensen tlf.: +45 25383990 eller e-mail: pefi@aqua.dtu.dk

Verified by ExactMetrics