How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Der kan fiskes flere krabber i Vestgrønland Udgivet 08.12.2021

Rådgivningen fra Grønlands Naturinstitut er baseret på biologiske undersøgelser ved Sisimiut og data fra det kommercielle fiskeri i form af logbøger fra samtlige forvaltningsområder. I alle forvaltningsområder med biologisk rådgivning anbefaler GN en forøgelse af fangstmængden i forhold til 2021.

I Disko Bugt viser logbogsdata at bestanden er øget og det anbefales, at fangstniveauet i 2022 ikke overstiger 796 tons. Det er en forøgelse i forhold til 2021, hvor rådgivningen var 576 tons.

I forvaltningsområde Sisimiut indenskærs viser biologiske undersøgelser og logbogsdata at bestanden også er øget. Det anbefales, at fangstniveauet i 2022 ikke overstiger 547 tons, hvilket er en forøgelse i forhold til 2021, hvor rådgivningen var 483 tons.

I udenskærsområdet ved Sisimiut har fangsterne ligget på et lavt niveau de senere år og data fra de biologiske undersøgelser viser en fremgang i bestanden. Derfor anbefales det at fangstniveauet i 2022 ikke overstiger 102 tons, hvilket er en forøgelse fra 68 tons i 2021.

I Nuuk-Paamiut-området viser logbogsdata at bestanden er stabil indenskærs og udenskærs er der indikation på en mindre forøgelse. Det anbefales, at fangstniveauet i 2022 ikke overstiger 1020 tons i indenskærsområdet og 302 tons i udenskærsområdet. I 2021 var rådgivningen på henholdsvis 806 tons og 214 tons.

Instituttet anbefaler, at der indføres en fiskerisæson fra marts til juli. Det vil sikre, at der ko tons.mmer nye krabber til bestanden og vil forebygge fangst af ”bløde”, kommercielt ubrugelige krabber, der oftest ikke overlever at blive genudsat i havet.

 

For yderligere informationer, kontakt:

Senior rådgiver/forsker AnnDorte Burmeister på email anbu@natur.gl eller tlf. +299 361200.

 

Bilag

Rådgivningen om fiskeriet på krabber (Chionoecetes opilio) afgives for en etårig periode. Bestandens tilstand vurderes årligt, og rådgivningen justeres, hvis data viser tegn på markante ændringer. Tabel 1 viser rådgivningen for 2022 i tons krabber.

Inden- og udenskærsområderne er i rådgivningen for 2022 adskilt af 3-sømilelinjen i henhold til forvaltningsplanen.

Grønlands Naturinstitut (GN) foretager kun biologiske undersøgelser i forvaltningsområderne Sisimiut inden- og udenskærs. Fra de øvrige områder har GN kun data fra fiskeriet til rådighed for bestandsvurdering. Der er ikke biologisk rådgivning for indenskærsområderne Upernavik, Maniitsoq-Kangaamiut samt Narsaq-Kap Farvel.

 

Tabel 1. Krabbefiskeri – rådgivning, fangst og kvoter 2021-2022 (tons); ”-” = ingen rådgivning.

  Rådgivning 2021 Fangst 2021 Rådgivning 2022
Upernavik

Inden-

Uden-

191

311

0

Disko Bugt Inden-

Uden-

576

617

 

796

Sisimiut Inden-

Uden-

483

68

455

82

547

102

Maniitsoq Inden-

Uden-

3

Nuuk-Paamiut Inden-

Uden-

806

214

755

238

1020

302

Narsaq-Kap Farvel Inden-

Uden-

260

189

 

Verified by ExactMetrics