How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

En milepæl på 1000 indsamlede vævsprøver Udgivet 07.10.2021

Fangere fra Qeqertarsuaq har indsamlet mere end 1000 vævsprøver fra grønlandshvaler

Samarbejdet mellem fangere fra Qeqertarsuaq og forskere fra Grønlands Naturinstitut, som er et af de længstvarende samarbejder i instituttets historie, nåede i år en milepæl på 1000 indsamlede vævsprøver. Det blev i starten af september fejret på festlig vis med en lokal kaffemik i Qeqertarsuaq for forskere og fangere.

Fangere fra Qeqertarsuaq indsamler årligt 50 vævsprøver (også kaldet biopsier) i Disko Bugt i samarbejde med forskere fra Grønlands Naturinstitut. Prøverne tages af hvalernes hud og indsamles oftest ved brug af armbrøst. Prøverne bruges bl.a. til at fastslå køn og alder på de hvaler, der besøger Disko Bugt. Derudover bruges prøverne til at finde antallet af hvaler ved hjælp af en såkaldt genetisk mærkning-genmærknings-analyse, som er mulig, fordi der findes en omfattende serie af vævsprøver indsamlet gennem mange år.

Prøverne har f.eks. vist, at størstedelen af de hvaler, som besøger Disko Bugt, er store, kønsmodne hunner. De voksne hanner opholder sig længere til havs eller tilbringer vinteren i canadisk farvand sammen med de yngre hvaler. Disse informationer indgår som en vigtig del af den samlede vurdering vedrørende bæredygtig fangst af grønlandshval. Vurderingen udarbejdes af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), som rådgiver Grønland om fangst af storhvaler.

Helt tilbage fra Saqqaq-kulturen for omkring 4000 år siden er produkter fra grønlandshvalen blevet brugt i husførelsen i Grønland. Arten blev næsten udryddet af europæiske hvalfangere mellem 1600- og 1900-tallet, og hvalerne blev et sjældent syn i vestgrønlandsk farvand indtil årtusindskiftet. Efter knapt 100 års fredning er grønlandshvalerne talrige igen. En del af den fælles grønlandsk-canadiske bestand kommer til den højproduktive Disko Bugt mellem januar og juni for at opbygge et fedtdepot af fedtrige arktiske vandlopper – hvalernes foretrukne spise.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afdeling Rikke Guldborg Hansen +45 32833826 eller mail rgh@mail.ghsdk.dk

Foto: Ado Isaksen.

Verified by ExactMetrics