How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Internationalt forskningstogt udgår fra Nuuk Udgivet 14.07.2021

Internationalt forskningstogt udgår fra Nuuk for at samle vigtige data om marine økosystemer.

En international gruppe af 20 forskere påbegynder d. 17. juli et tre uger langt togt med udgangspunkt i Nuuk. Målet er at indsamle data til at belyse ændringer i havet ud for Grønlands vestkyst og vurdere ændringernes betydning for havets evne til at opretholde fiskeproduktionen og lagre kulstof fra atmosfæren.

Forskere fra bl.a. Danmarks Tekniske Universitet, Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet og Arktisk Universitet i Tromsø vil deltage i togtet, der er finansieret af det europæiske Horizon 2020-projekt ECOTIP. Målet er at udforske en række processer, der er vigtige i det globale marine økosystem og kan påvirkes af klimaændringer. Det undersøges bl.a., om stigende havtemperaturer og øget ferskvandsudstrømning fra isbræer i Grønland kan medføre kaskader af ændringer i de marine økosystemer.

Togtet vil blandt andet fokusere på mikroorganismer nederst i fødekæden – planteplankton og dyreplankton – som danner grundlag for alle haves fødekæder og menes at blive direkte påvirket af ændringer i klimaet.

Forskningstogtet vil indsamle data langs fastlagte linjer ud for kysten mellem Nuuk og Disko.

Om ECOTIP

ECOTIP – Investigating Ecological Tipping Cascades in the Arctic seas – er et projekt i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Projektet søger at forstå og forudse ændringer i den arktiske marine biodiversitet og de konsekvenser, ændringerne vil have for to vitalt vigtige økosystemfunktioner: Fiskeproduktion i havet, som er en økonomisk livsnerve for mange arktiske samfund, og optagelsen af kulstof, som har væsentlig betydning for det globale klima.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Seniorforsker Jesper Boje, DTU Aqua og Grønlands Naturinstitut, telefon +45 35 88 34 64 eller via mail: jbo@aqua.dtu.dk

Verified by ExactMetrics