How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny leder for Grønlands Klimaforskningscenter Udgivet 26.04.2021

Grønlands Naturinstitut har ansat Mie Hylstofte Sichlau Winding som leder af Grønlands Klimaforskningscenter

Grønlands Klimaforskningscenter er et interdisciplinært natur- og samfundsvidenskabeligt forskningscenter forankret ved Grønlands Naturinstitut. Centret forsker i klimaforandringers påvirkning af de arktiske økosystemer og effekter heraf for det grønlandske samfund. Fokus er særligt rettet mod påvirkningen fra afsmeltning af Grønlands indlandsis og ændringer i havtemperatur for det marine økosystem. Centret er finansieret med basisbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark.

Mie Winding har været ansat ved Grønlands Klimaforskningscenter i fem år, de seneste to som konstitueret leder. Med ansættelsen får centret en yderst kompetent og visionær leder med stor erfaring i arktisk forskning. ”Jeg glæder mig til fortsat at bidrage til grønlandsk forskning og yderligere styrke Grønlands Klimaforskningscenter som et anerkendt, samfundsrelevant og grønlandsk forankret forskningscenter” siger Mie Winding

Mie Winding er uddannet som miljøbiolog fra Roskilde Universitet og har ph.d. i havbiologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Tidligere ansættelser har bl.a. omfattet to år ved King Abdullah University of Science and Technology i Saudi Arabien. Mie Winding har endvidere en stærk baggrund indenfor naturvidenskabelig formidling til en bred målgruppe bl.a. fra mangeårigt arbejde ved Experimentarium i København.

”Det er min overbevisning, at en af de vigtigste opgaver for en forsker, er at kommunikere resultater af sit arbejde, ikke bare til andre forskere, men også til samfundet. Klimaforskningscentret lægger herfor stor vægt på at inddrage og inspirere offentligheden, gennem det arbejde vi udfører, også gennem centrets uddannelsesaktiviteter” siger Mie Winding.

Klimaforskningscentrets hovedopgave er at generere forskningsresultater, der bidrager til at kunne vurdere, hvordan det grønlandske samfund påvirkes af effekten af klimaforandringer for de levende ressourcer i havet.

”Vi skal fortsat stræbe efter at give svar på de vigtigste samfundsmæssige udfordringer ved et hav i forandring, blandt andet ved at kombinere naturvidenskab, samfundsvidenskab og lokal viden og hermed skabe en helhedsorienteret tilgang, der bidrager til en bedre forståelse af miljøet og interaktionen mellem mennesker og deres omgivelser” siger Mie Winding.

Der bliver nok at tage fat på for den nyudnævnte centerleder. Centret har indenfor en kort periode fået flere store forskningsbevillinger fra EU og Danmark, der vil være med til at forøge antallet af forskere og aktiviteter ved centeret.

Mie Winding tiltræder stillingen den 1. maj 2021 og afløser Malene Juul Simon, der har valgt at fratræde som leder, grundet sygdom i familien. Malene Simon fortsætter som seniorforsker ved centret og glæder sig til at få mere tid til sin forskning i havpattedyr.

For yderligere information kontakt:

Direktør Klaus Nygaard telefon 36 12 00 mail: nygaard@natur.gl

Verified by ExactMetrics