How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny Rapport om Nordvandet Udgivet 09.12.2021

Nordvandet (på grønlandsk Pikialasorsuaq) er et unikt havområde i den nordlige del af Baffin Bugt mellem Canada og Grønland. Området er af ekstrem stor biologisk og kulturel betydning og er kendetegnet ved at huse et af de største polynier i Arktis. Polynier er betegnelsen for større og årligt tilbagevendende åbentvandsområder i et ellers isdækket hav. Nordvandet huser mange højarktiske arter og er vigtigt for bestande af havpattedyr og havfugle.

Nu har grønlandske, danske og canadiske eksperter i et tæt samarbejde udarbejdet en ny omfattende rapport, der sammenfatter den tilgængelige viden om området. Rapporten udgives som et led i en canadisk videnskabelig rapportserie og skal danne fagligt grundlag for en diskussion om brug og beskyttelse af området.

En af rapportens overordnede pointer er, at den største påvirkning på Pikialasorsuaq forventes at komme fra klimaforandringerne, og at økosystemet i det unikke område allerede er under pres fra klimaændringer. Rapporten slår fast, at området stadig er af stor økologisk og kulturel betydning. Det gælder ikke mindst for de lokale samfund i området på både den grønlandske og canadiske side. Det anbefales bl.a., at effekten af klimaforandringer på natur og dyreliv følges, så der er et godt grundlag til at tilpasse brugen af området til ændringerne.

Rapporten udgives i Canada på engelsk med opsummeringer på inuktitut, grønlandsk, fransk og dansk. Rapporten er resultat af et tæt samarbejde mellem forskere i Canada (Department of Fisheries and Oceans), Grønland (Grønlands Naturinstitut) og Danmark (DCE, Aarhus Universitet).

De danske og grønlandske bidrag til projekter/projektet finansieres med støtte fra Miljøministeriet i Danmark via programmet for miljøstøtte til Arktis.

 

Den korte opsummerende rapport kan læses her:

 

Den fulde engelsk udgave kan læses her: Rapport om Nordvandet Polynya

Fisheries and Oceans Canada

 

Kontaktperson på Grønlands Naturinstitut:

Afdelingschef Fernando Ugarte, Afdeling for Pattedyr og Fugle, tlf.: +299 361242 eller e-mail: feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics