How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny undersøgelse: de unge polarlomvier er pressede Udgivet 20.09.2021

Forskerne er nu kommet et skridt nærmere en forståelse af, hvorfor polarlomvien er i tilbagegang i store dele af Nordatlanten – herunder Grønland. Undersøgelsen tyder på, at det står galt til med overlevelsen hos de unge fugle, således at for få overlever til selv at yngle i kolonierne. Undersøgelsen er resultatet af et samarbejde imellem forskere fra Canada, Grønland/Danmark, Island og Norge. Resultaterne er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Marine Ecology Progress Series.

Havfugleforskerne har samlet al deres viden om lomviebestanden og sat den sammen i en såkaldt bestandsmodel. Modellen indeholder oplysninger om fuglenes overlevelse fra år til år, hvor mange af dem som får en unge på vingerne (deres ynglesucces), samt en række andre forhold. Med modellen kan man så regne på, hvilke forhold som bedst forklarer den observerede tilbagegang i bestanden.

Modellen peger på, at lomviernes ynglesucces er god, og at de voksne fugles overlevelse er høj, særligt i Grønland og Island. Her synes fødegrundlaget at være tilstrækkeligt både for de voksne fugle og for deres opfostring af ungerne. Til gengæld ser det ud til, at overlevelsen af de unge fugle efterfølgende er for lav. De dør, inden de når den yngledygtige alder (ca. 5 år), eller begynder af andre grunde ikke at yngle. At de unge fugle er presset kan skyldes ændrede fødeforhold i deres overvintringsområder, f.eks. på grund at klimaændringer. At de ældre fugle ikke synes at være påvirket at dette kan skyldes deres større erfaring, eller at de måske ikke overvintrer helt de samme steder som ungfuglene. De unge fugles overlevelse er desuden mere påvirket af jagt, fordi de er lettere at få ram på end de mere erfarne fugle.

For mere information kontakt venligst: Flemming Merkel, flme@natur.gl eller Morten Frederiksen, mfr@bios.au.dk

Verified by ExactMetrics