How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d.-forsvar: Søren L. Post Udgivet 24.06.2021

Mandag den 28. juni kl. 9.00 vil biolog Søren L. Post, som er tilknyttet DTU Aqua og Afdeling for Fisk og Skaldyr i Grønlands Naturinstitut, forsvare sin Ph.d.-afhandling om Blåhvilling, med titlen: “Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters”. Hans arbejde omhandler blåhvilling i Østgrønland og hans arbejde dokumenterer, at forekomsten af blåhvilling stiger i perioder med varmere havvandstemperaturer. Han viser desuden, at stigningen i antallet af blåhvilling er knyttet til specifikke havstrømme (’the subpolar gyre’). På baggrund af feltstudier beskriver han yderligere sammensætningen af blåhvillingens føde og variationen i fødesøgningen i løbet af døgnet.

Vejlederne, Seniorforsker Teunis Jansen og Seniorforsker Sigrún Jónasdóttir, samt medlemmerne af bedømmelsesudvalget kommer til at deltage via zoom fra Danmark, England og Norge. Ph.d.-forsvaret er offentligt og foregår i Pikialaarfiks auditorie ved Grønlands Naturinstitut fra kl. 9.00 til kl. 12.00.

Interesserede kan også følge med via live stream af en begivenhed Grønlands Naturinstitut har oprettet på sin Facebook-side: Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Selve forsvaret vil vare en times tid, og efter en kort pause vil bedømmelsesudvalget eksaminere Søren L. Post.

 

Bedømmelsesudvalg:

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Teunis Jansen, DTU Aqua og Grønlands Naturinstitut
  • Medvejleder: Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua

Censorer

  • Lektor Mikael van Deurs, DTU Aqua
  • Principal Scientist Richard Nash, Marine Fisheries – Cefas, Lowestoft, UK
  • Direktør og Principal Researcher Agnes Christine Gundersen, Møreforsking AS, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua

 

Læs evt. mere her: Ph.d.-forsvar om blåhvillings adfærd og fordeling i havet omkring Grønland

Læs evt. afhandlingen her: “Blue whiting (Micromesistius poutassou): behaviour and distribution in Greenland waters”

Søren L. Posts ph.d.-projekt blev finansieret af Grønlands Selvstyres midler til forskeruddannelse og Grønlands Naturinstitut

Verified by ExactMetrics