How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rensdyrene ved Kangerlussuaq og Sisimiut har det godt Udgivet 27.05.2021

Resultaterne fra den sidste tælling (i 2018) af rensdyrbestanden i Kangerlussuaq-Sisimiut-området er nu klar. Den praktiske tælling blev foretaget med en ny metode – ”distance sampling” – og data blev desuden analyseret med to forskellige metoder. Alt efter den anvendte analysemetode anslås der at være omkring 60.500 eller 74.000 dyr i området. Begge metoder havde høj præcision og nøjagtighed, men det undersøges i øjeblikket, hvilket resultat der er mest pålideligt.

”Rensdyrbestanden blev talt med en ny metode i 2018. Det er derfor ikke muligt at sige noget om tendensen i bestandens udvikling; det kræver mindst tre tællinger med den samme metode. Dermed er 2018-resultatet ikke umiddelbart sammenligneligt med de tidligere tællinger foretaget i 2000, 2005 og 2010. Køns- og aldersfordeling og det observerede antal nye kalve i senvinteren 2018 tyder dog på, at bestanden ikke vil falde i størrelse, men snarere vil være stabil eller vokse langsomt i fremtiden”, siger konsulent for Grønlands Naturinstitut, Christine Cuyler.

Rapporten om tællingen, som er udarbejdet sammen med forskere fra universiteter i Skotland og Portugal, fastslår, at der stadigvæk er mange rensdyr i forhold til mængderne af føde i området. Fra et forvaltningssynspunkt har man ønsket en tæthed på 1,2 rensdyr pr. km2 i området, men der er omkring 2,6 rensdyr pr. km2. Alligevel er der ingen stærke beviser på overgræsning eller tilbagegang i bestanden, selv efter næsten to årtier med ret høje tætheder. Det tyder på, at regionen kan understøtte en højere tæthed af rensdyr end tidligere antaget.

”Rensdyrbestanden i Kangerlussuaq-Sisimiut-området har det tilsyneladende godt og ser ud til at kunne modstå den nuværende fangst. Hvis ikke der sker uforudsigelige (f.eks. vejrmæssige) katastrofer, er der formentlig lav risiko for, at bestanden bliver mindre. Når der foreligger yderligere resultater fra to andre tællinger af rensdyr i Vestgrønland i 2019, vil det blive vurderet, hvor mange rensdyr pr. kmder bør stilles efter, for at Grønland kan opretholde bæredygtig fangst af rensdyr”, slutter Christine Cuyler.

Interesserede kan læse mere i rapporten 2018 Status Kangerlussuaq- Sisimiut caribou West Greenland fra Grønlands Naturinstitut.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Konsulent Christine Cuyler, mail: chris.cuyler@natur.gl

Verified by ExactMetrics