How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Sanna er ved Disko Bugten Udgivet 01.07.2021

RV Sanna gennemfører i disse dage den årlige undersøgelse af bestanden af hellefisk i Disko Bugt med biolog og forsker Adriana Nogueira som leder. Formålet med undersøgelsen er at få viden om, hvordan bestanden er sammensat, samt at finde ud af, hvor hurtigt fiskene vokser.

For at kunne fange hellefisk af alle størrelser sættes der garn med forskellige maskestørrelser på hver position, hvor der fiskes. Garnene står altid i et fast tidsrum, så fangsten kan sammenlignes fra et år til et andet – f.eks. fangst som kg hellefisk pr. time, garnet har stået.

Alle hellefisk i fangsten bliver målt og vejet, deres køn registreres, og ørestenene tages ud og gemmes til senere aldersbestemmelse (der indsamles også øresten fra torsk og rødfisk). Til sammen giver disse mål ret præcise oplysninger om, hvor lang en hellefisk af en bestemt alder og et bestemt køn er, og hvad den vejer. De mange tusinde målinger giver tilsammen et godt billede af hellefiskebestanden. Hellefisk, der ikke tages prøver af, får påsat et plastikmærke og sluppet fri igen, så forskerne kan se, hvor langt de er vandret, hvis de fanges igen.

Skibets besætning besøger under togtet fiskefabrikkerne i Ilulissat, Saqqaq og Qeqertaq for at måle størrelsen af de fisk, der landes.

Sanna foretager ikke oprydninger af havbunden i denne omgang, men har du oplysninger om mistede redskaber, er du velkommen til at kontakte skibet via vhf eller telefon. Du kan også kontakte Rasmus Nygaard (rany@natur.gl), hvis du har information eller spørgsmål.

Signe Jeremiassen, Adriana Nogueira og Frederik Bjare

Frederik Brage, Peter, Signe Jeremiassen kiisalu talerperliuvoq Hans

Forskningstekniker Signe Jeremiassen og biolog og forsker Frederik Bjare i gang med at undersøge hellefisk

Hellefisk måles

Adriana Nogueira er togtleder på turen

Verified by ExactMetrics