How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

To nye rapporter om høst af tang Udgivet 03.03.2021

Interessen for tang som fødevare, foder, råmateriale til udvinding af tilsætningsstoffer til fødevarer og kosmetik, eller til bioenergi er stigende. Den globale tangindustri vokser med 5 – 6% pr. år, og mens høst af tang er mindre end 5 % af den totale produktion, så beløber det sig til omkring en million tons pr. år på verdensplan.

Den vilde tangressource i Grønland er stort set endnu ikke udnyttet. Tildelingen af høstlicenser er kun få, og den administrative procedure er ikke let at gå til for nye lokale iværksættere.

Men høst af vild tang i stor skala kan have uønskede økologiske konsekvenser, og da man ved dyrkning yderligere har mulighed for at vælge arter og styre kvaliteten, har forskere fra Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut, og Tarí – Faroe Seaweeds vurderet, at det alligevel er værd at undersøge muligheden for tangdyrkning i Grønland.

Rapporten ”Forsøgsdyrkning af tang i Grønland – Gennemprøvning af metode” tager udgangspunkt i en velkendt dyrkningsprotokol for sporulering, innokulering og udvikling af kimplanter på liner for store bladtangarter, som er tilpasset danske og færøske forhold.

Den anden rapport, ”Sustainable Harvest of Seaweed in Greenland (SUSHi) Optimising harvest · Minimising impacts” kortlægger behovet for vejledning og en administrativ praksis, der kan promovere en fremtidig økologisk og økonomisk bæredygtig udnyttelse af tangressourcerne i Grønland. Rapporten er skrevet på engelsk.

Læs rapporterne her:

Forsøgsdyrkning af tang i Grønland – Gennemprøvning af metode

Sustainable Harvest of Seaweed in Greenland (SUSHi) Optimising harvest · Minimising impacts

Verified by ExactMetrics