How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ungtorsk undersøges Udgivet 09.06.2021

Undersøgelserne efter ungtorsk ved Sisimiut har til formål at tilvejebringe data til rådgivning for fiskeri efter torsk indenskærs.

Klokken er knapt 7 om morgenen. Jollen sættes i vandet for at hente de gællegarn som er sat ud i Akulleq og Oriu aftenen i forvejen. En smuk morgen hvor solen skinner, vandet er blankt og her er helt stille. Peter, Hans og Christina haler garnene ind. Herefter sejler de tilbage til Sanna, hvor Tønnes og Jørgen og vi andre renser garn. Alle torskene og de øvrige fisk sorteres efter garnenes maskevidde og bliver herefter oparbejdet i laboratoriet.

Signe, Inuk, Christina og AnnDorte sørger for at alle fiskene fra garnene bliver registreret i Naturinstituttets database. På den måde ved vi hvor og hvornår de er fisket og med hvilket redskab.

Hver enkelt torsk undersøger vi for følgende: hvor lang den er, hvad den vejer, sprætter den op så vi kan finde ud af om det er en han eller hun. Vejer gonaderne (på billedet kan I se en torsk på en bakke sammen med lever og gonaderne fra en han), lever vægt, renset vægt, tager øresten ud til aldersbestemmelse, samt klipper et stykke af halefinnen til genetisk analyse (DNA). Sidstnævnte giver information om hvor torsken kommer fra – om den f.eks. er fra fjordbestanden, kommer fra udenskærsområdet eller Island.

Se videoer og billeder herunder:

 

Verified by ExactMetrics