How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Forskningsfortællinger på video Udgivet 03.09.2021

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der hører under Aarhus Universitet, præsenterer på deres hjemmeside en række videoer, som fortæller om forsknings- og rådgivningsprojekter i Grønland. Projekterne har forskellige formål, men har alle en fælles vinkel i forhold til muligheder og behov for tilpasning til fremtiden, herunder klimaændringer.

Projekterne handler bl.a. om miljøovervågning af mineprojekter, olieforurening, permafrost og geologisk kortlægning samt klimatilpasning og forvaltning i forhold til f.eks. fugle og havpattedyr i Grønland.

Om det sidstnævnte emne er der en video om overvågning og sporing af havfugle på Kippaku, som Flemming R. Merkel, der er seniorforsker både på Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet, arbejder med.

Videoerne er optaget under feltarbejder eller andre aktiviteter i feltsæsonerne 2020-2021. Flere videoer vil løbende blive produceret og lagt på siden i løbet af 2021.

 

Se Overvågning og sporing af havfugle på Kippaku på youtube.

Læs og se mere om de andre projekter her: Videospots fra feltundersøgelser i Grønland

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Janne Fritt-Rasmussen, specialkonsulent, Aarhus Universitet – tlf.: +4587159052 eller mail: jfr@bios.au.dk eller Anders Mosbech, seniorforsker, Aarhus Universitet – tlf.: +4587158686 eller mail: amo@bios.au.dk.

Et par kilometer nord for Station Mestersvig er oliepåvirkningen af fem forskellige vegetationstyper blevet undersøgt. Foto: Janne Fritt-Rasmussen ©

 

I Jameson Land, Østgrønland, var kørespor fra 1986 stadig synlige i august 2020. Foto: Peter Aastrup ©

Verified by ExactMetrics