How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Der kan fiskes lidt færre rejer i 2023 Udgivet 03.10.2022

Der kan fiskes 110.000 tons rejer i Vestgrønland i 2023. Den biologiske rådgivning om rejefiskeriet er faldet med 5.000 tons sammenlignet med 2022. I Østgrønland er rådgivningen om rejefiskeriet i 2023 2.000 tons, hvilket er 1.000 tons mindre end i 2022. Rådgivningerne er afleveret til Selvstyret, der fastsætter de endelige kvoter for, hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Forskernes beregninger viser, at bestanden af rejer ved Vestgrønland udnyttes bæredygtigt, og at bestanden er stabil på et højt niveau. Men der er samtidig kommet flere torsk, som forventes at spise flere rejer. Derudover forventes det, at der i 2022 fiskes 5.000 tons flere rejer end den fastsatte TAC som følge af kvote overført fra 2021. Dette medfører en risiko på 43 % for at
overskride den optimale dødelighed i indeværende år.

Rejebestanden i Østgrønland ligger i 2022 under den optimale biomasse, og fiskeridødeligheden ligger over den optimale fiskeridødelighed. Fiskeriindsatsen har været meget lav, så det er usikkert, om fangstraterne afspejler bestandens status i hele området. Derudover har surveybiomassen i 2020 og 2022 samt fiskeriet siden 2014 været koncentreret i et meget begrænset
geografisk område ved Østgrønland omkring Dohrn Banke.

 

For nærmere information: Seniorrådgiver og forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr AnnDorte Burmeister på tlf. +299 361200 eller mail: anbu@natur.gl

Verified by ExactMetrics