How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Færre hunner og unger i narhvalfangsten i Scoresby Sund, Østgrønland Udgivet 11.02.2022

Et nyt studie viser, at andelen af hunner og unge dyr er faldende i fangsten i Scoresby Sund Fjordsystemet, hvilket sandsynligvis reflekterer en overordnet mangel på disse grupper i narhvalbestanden i Scoresby Sund. Eva Garde, seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut, forklarer: ”Andelen af især hunner og unger er faldet i løbet af de sidste 13 år, hvor vi har indhentet og analyseret data fra både biologiske prøver fra narhvaler taget i fangsten i Scoresby Sund og fra fangernes egne fangstregistreringer i særmeldeskemaerne. I en sund narhvalbestand bør der være lige mange hunner og hanner, og ca. en tredjedel af bestanden bør være unge dyr. Bestanden i Scoresby Sund ser efterhånden ud til at bestå mest af store, voksne hanner, og det er en udvikling, der kan vise sig svær at vende. Uden hunner og unge dyr vokser bestanden nemlig ikke”.

Studiet er baseret på biologiske prøver indsamlet fra fangsten i perioden 2007 til 2019, og information fra narhvaler mærket med satellitsender i Scoresby Sund Fjorden fra 2010 til 2019. Disse data og oplysninger om landede narhvaler fra fangernes egne fangstregistreringer er blevet brugt til at estimere alder, vækst, formering og andelen af hunner og drægtige hunner i fangsterne. Data viste en faldende andel af unge og en stigende andel af ældre hvaler. Kropslængden af både hunner og hanner i fangsten samt længden af hannernes stødtand steg i perioden, hvilket afspejler, at der i de senere år er fanget flere store dyr. Sandsynligheden for at fange en hun faldt, mens sandsynligheden for at fange en drægtig hun viste et mindre fald.

En sammenligning af narhvalernes svømmehastigheder (data fra satellitsendere) med bredden af deres haler viste, at større hvaler opnår større hastigheder. Faldet i antallet af unger og hunner skyldes sandsynligvis, at der anvendes motorbåd, og at fangsten er rettet mod de hvaler, der er lettest at fange. Større hvaler er hurtigere og sværere at fange i forhold til mindre hvaler som hunner og unger, herunder gravide hunner og hunner med unge. Udviklingen i bestanden med en faldende andel af hunner, en overrepræsentation af store hanner og mangel på kalve og ungdyr har skadelige og – i værste fald – uoprettelige konsekvenser for denne lille narhvalbestand.

 

Hele artiklen kan læses her:
E. Garde, O.M. Tervo, M-H.S. Sinding, N.H. Nielsen, C. Cornett, and M.P. Heide-Jørgensen. 2022. Biological parameters in a declining population of narwhals (Monodon monoceros) in Scoresby Sound, Southeast Greenland. https://doi.org/10.1139/as-2021-0009

Verified by ExactMetrics