How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlandsk deltagelse i internationalt samarbejdsprojekt i Davisstrædet Udgivet 11.10.2022

Tekst og fotos: Thomas Juul-Pedersen.

Forskere fra Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut befinder sig ombord på det amerikanske forskningsskib Neil Armstrong, opkaldt efter den første person på månen. Sammen med 15 andre forskere fra USA, Canada, Danmark, England og Schweiz er de i gang med at undersøge de marine områder imellem Grønland og Canada. Forskergruppen studerer havstrømme, fysiske og kemiske forhold i havvandet samt marine organismer fra plankton og fiskelarver op til havpattedyr og fugle. Forskerne vil i løbet af fire uger indsamle data fra mere end et hundrede prøvetagningsstationer langs flere transektlinjer fra Grønland til Canada ned igennem i den sydlige Baffinbugt, Davisstrædet samt det nordlige Labradorhav.

Det grønlandske forskerhold indsamler vandprøver og planktonprøver, samt udfører laboratorieeksperimenter ombord. Deres studier omhandler planteplankton, som udgør grundlaget for hele den marine fødekæde og dermed alt liv i havet, samt artsammensætning af fiskelarver i området. Dette internationale forskningssamarbejde vil bibringe ny vigtig viden om de marine økosystemer i området, som udgør en af kun fire indgange ind til det Arktiske Ocean (”The Davis Strait Arctic Gateway”). Området imellem Vestgrønland og Canada har derfor stor betydning for udvekslingen af havvand imellem det Arktiske Ocean og Atlanterhavet, og samtidig understøtter dette område høj biologisk produktion og biodiversitet.

Dette års forskningstogt er en opfølgning på et tilsvarende forskningstogt i 2020, og bygger videre på et længerevarende forskningsprogram af fysiske og kemiske havforhold i området som blev startet tilbage i 2004. Denne type internationale multidisciplinære studier åbner op for forskningskompetencer, data og viden som er med til at forbedre forståelsen af havstrømmene og de marine økosystemer i området, som understøtter vigtige fiskeriressourcer, samt effekterne af klimaforandringer.

 

Forsøg med planteplankton i kølerum. Foto: Thomas Juul-Pedersen.

Indsamling af fiskelarver med dobbeltnet. Foto: Thomas Juul-Pedersen.

Satellitkort over prøvetagningsstationerne. Kilde: Google Earth.

Verified by ExactMetrics