How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Hellefisken i Disko Bugt Udgivet 21.04.2022

Der er store årstidsvariationer i fiskeriet, og derfor er det normalt at observere store hellefisk i begyndelsen af året – selv i Disko Bugt.

I begyndelsen af året fanges der flest hellefisk i Ilulissat Isfjord, hvor hellefiskene altid er store. Samtidig fiskes der i vinterperioden også med garn i den øvrige del af Disko Bugt, og garn fanger bestemte størrelser af hellefisk. Derfor kan størrelserne af de landede hellefisk fra januar-februar (med kun 2 måneders fangst) ikke sammenlignes de landede størrelser fra hele det foregående år, som også omfatter de mindre fisk fra sommerperioden. Hvis der bruges data fra januar-februar i 2022, kan de kun sammenlignes med data fra januar-februar i 2021 og tidligere år. Data fra januar-februar varierer altid en del, afhængigt af hvor meget der fiskes i Ilulissat Isfjord og isforholdene i Disko Bugt generelt. I Naturinstituttets beregninger af størrelsen af de landede hellefisk tages der højde for område og årstid, samt om fisken er fanget med line eller garn. På den måde får man et korrekt billede af den samlede fordeling af hellefiskelængder for hele året.

Grønlands Naturinstitut har i øvrigt et godt samarbejde både Halibut Greenland og andre opkøbere, som i stigende grad deler rå-data med Naturinstituttet. Naturinstituttet modtager data fra sorteringsmaskiner på fabrikkerne. Det gør det muligt at udføre beregninger på vægten af millioner af enkelte hellefisk. Selve størrelsen af de landede fisk er dog kun en mellemregning i forhold til at beregne årgangsstyrker, som er det endelige mål.

Under alle omstændigheder ændrer de nyeste data fra 2021 og 2022 ikke markant på det generelle fald i hellefiskestørrelsen gennem de seneste 10-15 år i Disko Bugt. Det skal dog nævnes, at Naturinstituttets egne undersøgelser med forskningsskibet Sanna har vist en god rekruttering (nye årgange) i Disko Bugt de senest år. Særligt er der observeret flere fisk i 2015-årgangen end de foregående årgange. 2015-årgangen har nu nået en størrelse på omkring 1 kg, og derfor kan det forventes, at fabrikkerne vil kunne begynde at mærke bidraget fra denne årgang.

På Naturinstituttet er vi i øjeblikket i gang med at samle data om hellefisk fra 2021 i samtlige områder. Den efterhånden 2 år gamle rådgivning om Disko Bugt, Uummannaq og Upernavik vil blive opdateret medio juni.

Verified by ExactMetrics