How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Indenskærs fiskeri efter hellefisk hævet, medens udenskærs sænkes Udgivet 07.07.2022

Den biologiske anbefaling, for fiskeri efter hellefisk i Disko Bugt og Upernavik hæves med 20%, mens anbefalingen for det udenskærs fiskeri sænkes.

NAFO-rådgiver, at fangsten af hellefisk i Disko Bugt ikke overstiger 5.215 tons og i Upernavik, at den ikke overstiger 6.070 tons i 2023 og 2024. De biologiske undersøgelser i de to forvaltningsområder viser, en forøgelse af biomassen på 20% og NAFO rådgiver derfor en tilsvarende højere rådgivning. De biologiske undersøgelser i Uummannaq viser, ikke samme stigning og NAFO rådgiver derfor en uændret fangstmængde på 5.153 tons for 2023 og 2024.

Totale fangster i 2021 i Disko Bugt var på 9.028 tons, i Upernavik på 8.480 tons og i Uummannaq 9.609 tons.

For alle tre forvaltningsområder viser, data fra både fiskeri og biologiske undersøgelser, at der er mindst én talrig årgang på vej ind i fiskeriet. Der er fortsat usikkerhed om, hvor talrig årgangen er og om der er flere ’gode’ årgange på vej. Med én talrig årgang, vil fiskerne opleve en fremgang i bestanden i de kommende år, men kun hvis der er flere ’gode’ årgange på vej vil fiskeriet være stabilt over en årrække! De biologiske undersøgelser vil følge denne udvikling.

For udenskærs hellefisk er der stigende usikkerhed vedrørende status for bestanden. Dette skyldtes primært, at der ikke har været biologiske undersøgelser i en årrække og NAFO giver derfor deres anbefaling i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Anbefalingen er, at fangsterne ikke overstiger 29.640 tons i 2023 og 2024, hvilket er 6.730 tons lavere end tidligere rådgivning på 36.370 tons. NAFO finder det essentielt, at bestandsopmålinger genoptages så hurtigt som muligt for at opdatere indeks.

Der er kun mindre ændringer i rådgivningen fra ICES for torsk i Vest og Østgrønland og for hellefisk i Østgrønland.

Oversigt over rådgivning for 2023

Hent hele dokumentet her:  Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

 

For yderligere oplysninger:

Forsker i Afdeling for Fisk og Skaldyr, Rasmus Nygaard på tlf. +299 36 12 00 eller mail rany@natur.gl

Verified by ExactMetrics