How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny ph.d. fra Grønlands Naturinstitut Udgivet 26.08.2022

Den 1. april 2022 forsvarede Manh Cuong Ngo sin ph.d. med titlen ”Modeling Marine Mammal Reactions” – ”Modellering af havpattedyrs reaktioner”. Afhandlingen består af tre artikler, der beskriver tre måder at modellere hvalers adfærd og reaktionsmønstre ved hjælp af matematiske modeller.

Resultaterne fra ph.d.-projektet bliver allerede brugt i Grønlands Naturinstituts undersøgelser af narhvalens reaktion på undervandsstøj og til at forstå, hvordan hvalerne reagerer på de temperaturændringer, der sker i havområderne omkring Grønland.

To af artiklerne i ph.d.-afhandlingen omhandler modeller til beskrivelse af narhvalers uforstyrrede dykkeadfærd og fouragering. Modellerne bruger data indsamlet fra narhvaler, som i kortere tid har svømmet rundt med måleinstrumenter, der registrerer hvalens dykkedybde, lydproduktion og bevægelsesmønstre i tre dimensioner.

Den tredje artikel undersøger, hvordan grønlandshvaler reagerer på ændringer i havtemperaturen i området mellem Canada og Grønland. Artiklen er baseret på 20 års data samlet fra satellitsporing af grønlandshvaler og satellitbaserede målinger af havtemperaturen.

Undersøgelsen anvender matematisk statistik og ”machine learning”, og derfor er projektet udført på Københavns Universitets Institut for Matematiske Fag med professor Susanne Ditlevsen som hovedvejleder. Professor Mads Peter Heide-Jørgensen fra Grønlands Naturinstitut deltog som ekstern vejleder og leverede også data til undersøgelsen. Manh Cuong Ngo’s ph.d.-forløb var finansieret af Grønlands Forskningsråd.

Machine learning

”Machine learning” (maskinlæring) er en type kunstig intelligens, der gør det muligt for computerprogrammer at give mere nøjagtige at forudsigelser. Programmerne bruger historiske data som input.

Læs Manh Cuong Ngos ph.d.-afhandling her (på engelsk): Modeling Marine Mammal Reactions

Verified by ExactMetrics