1 ton bly opfisket Udgivet 09.02.2023

Tromlen ved at være fyldt op -Amusivik ulikkaalersoq
Flere kilometer garn ryddet fra havbunden - Qassutit ningittakkallu kilometerialuppassuit qallorneqarput
Forsker Rasmus Nygaard har stået for ansøgninger og gennemførelser af oprydningerne - Ilisimatusartartoq Rasmus Nygaard qalluinissamut aningaasassarsiornermullu aqutsisuusarpoq
Garn og langliner hejses op fra havets bund - Qassutit ningittakkallu imaaniit qallorneqartut
Inuk Berthelsen
Bøjer bliver mast ved havets bund - Puttaqutit immap naqitsinerani ninittarput
Sanna blev brugt til at rydde fiskeredskaber fra havets bund - Sanna angallatigalugu qassutaarsiutinik qalluisoqarpoq
Kristian Olsen og Inuk Berthelsen har også deltaget i Naturinstituttets kulturnatsarrangement - Kristian Olsen Inuk Berthelsenilu Pinngortitaleriffiup kulturit unnuani aaqqissuineranut peqataapput

Sanna har i samarbejde med fiskere opsamlet 12 kubikmeter langliner, cirka 10 kilometer garn og over 1 ton bly de sidste tre år. Opfiskning af affald fra havet bund er hidtil gennemført i

Torsukattat, resten af Disko Bugt og Nuup Kangerlua og er foregået i årene 2020, 2021 og 2022.

Sanna arbejdede i 2020 med ni dages oprensning af havbunden i Disko Bugt. Projektet opfiskede 38 sektioner spøgelsesgarn (3,8 km), ca. 4 kubikmeter langliner, 4 trawlwirer, en påhængsmotor, flydeplader, tovværk, bøjer, ankre m.m. Den samlede mængde affald fyldte en åben lastbilcontainer og syv 1.000-liter kar. Indholdet af bly i de opfiskede redskaber er anslået til 686 kg. Projektet var finansieret af Miljøfonden.

Sanna gennemførte i 2021 oprensninger i Torsukattaq-området i Disko Bugt i tre dage. I alt blev der fjernet 20 sektioner spøgelsesgarn og ca. 1 kubikmeter langliner. Derudover blev der fjernet yderligere ca. 2 km spøgelsesgarn, som fiskere havde slæbt til lavt vand og markeret med bøjer. Fisker og fanger Boje Lange fra SQAPK deltog i oprensningerne. Projektet var finansieret af Grønlands Forskningsråd.

I 2022 oprensedes i tre og et halvt døgn mellem Paralleløerne og Tertii i Nuup Kangerlua. Her blev der fjernet 15 tejner, minimum 2 km garn og ca. 7 kubikmeter langline. Yderligere 10 tejner blev fjernet ud for Qooqqut. I alt blev der fjernet ca. 375 kg bly fra havbunden. Fiskerne Kristian Olsen og Inuk Berthelsen fra den lokale fisker- og fangerforening Neqitaq deltog på hele oprensningen.

I de tre år blev der i alt opsamlet:

  • 10 kilometer garn
  • 25 tejner
  • 12 kubikmeter langliner
  • en påhængsmotor
  • 4 flydeplader
  • tovværk
  • bøjer
  • ankre m.m.
  • 061 kg bly.

Projekterne er finansieret af både Miljøfonden og senere af Forskningsrådet. Fisker og fanger Boje Lange fra SQAPK deltog i oprensningerne i Torsukattat, mens Fiskerne Kristian Olsen og Inuk Berthelsen fra den lokale fisker- og fangerforening Neqitaq deltog på hele oprensningen i Nuup Kangerlua, hvor denne video er blevet optaget. Det er Forsker Rasmus Nygaard fra Grønlands Naturinstitut, der både har søgt midlerne og styret projekterne.

Video som Rasmus Nygaard har optaget og rediget kan ses her: https://youtu.be/c760uIVugAU 

Der er også skrevet om emnet i  www.oceandecade.dk  og www.polarfronten.dk