How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Afsmeltningen af indlandsisen som animation Udgivet 01.02.2023

Grønland er en stor ø, der er dækket af Grønlands indlandsis, som er verdens næststørste ismasse. Indlandsisen reagerer dynamisk på klimaforandringer. Under den sidste istids maksimum (for 21.000 år siden) strakte Grønlands indlandsis sig hele vejen til den tilstødende kontinentalsokkels skrænt. Siden da har indlandsisen mistet mere end 40 % af sit areal og rumfang, og afsmeltningen (kaldet deglaciation) nåede sit højdepunkt for omkring 12.000 år siden.

Hos Grønlands Naturinstitut er vi opmærksomme på den stigende interesse i klimaforandringerne, særligt koncentreret omkring Grønland og de arktiske områder, og vi vil gerne bidrage til den samfundsmæssige bevidsthed om dette vidtrækkende fænomen. Vores romanprojekt ‘Grønland smelter – den animerede historie’ er en kombination af videnskab, uddannelse og digital kunst. Projektets fokus er på de tidligere klimaforandringer og deres markante indvirkning på den omfattende grønlandske indlandsis – og særligt den historiske afsmeltning, der fandt sted for omkring 12.000 år siden. Vi viser den grønlandske naturs kræfter, og hvordan isen kan forme landskabet over en tidsperiode på tusindvis af år.

Rammerne om vores naturvidenskabelige historie er en computerspilslignende scene med naturvidenskabelig viden om klimaforandringerne og den resulterende afsmeltning af indlandsisen i form af en futuristisk digital roman. Denne naturvidenskabelige og kunstneriske tilgang samler årtiers forskning, der er foretaget af internationale teams, og projicerer den over på satellitbilleder og digitale tegninger som en universel, let tilgængelig måde at formidle videnskaben på.

Se animationen her: https://youtu.be/7lay77hw9bk

Verified by ExactMetrics