De “køligste” koldvands koraller vandt en pris Udgivet 23.06.2023

Sandra Maier med prisen som bedste taler

På den 8. Internationale Symposium om Dybhavskoraller præsenterede Sandra Maier, postdoc-forsker ved Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut, om grønlandske koraller, og vandt prisen som bedste taler.

Det mørke, kolde dybhav gemmer på mange usete skatte. En af dem er koralrev, som de fleste kun kender fra tropiske øer. Men koraller findes også i kolde farvande – endda ret mange af dem i Grønland!

Koldtvandskoraller danner ofte såkaldte sårbare marine økosystemer, der er hjemsted for forskellige andre arter og derfor er vigtige for at opretholde havøkosystemets funktion. Disse økosystemer er imidlertid særligt sårbare over for bundtrawling og klimaforandringer.

Kortlægning af havbunden er derfor en vigtig brik for forståelsen af havets økosystem og forvaltningen af vores levende ressourcer, siger Sandra. I overvågningsprogrammet INAMon, ledet af benthisk økolog Nadescha Zwerschke, studerer vi havbunden til havs, og i Sandras postdoc-projekt undersøger vi havbunden i grønlandske fjorde.

I sin præsentation talte Sandra om fremskridtene siden 2015, men også om udfordringerne. En særlig udfordring, som vi finder vigtig at nævne i en international sammenhæng, er ‘fly in fly out’.  indebærer, at udenlandske forskere udfører feltarbejde i lande uden at inddrage det lokale samfund eller samarbejde med lokale institutioner ud over logistisk support. For os på grønlandske forskningsinstitutioner er det af afgørende betydning at gøre vores forskning relevant for det grønlandske samfund – derfor glæder vi os virkelig, hvis folk søger et gensidigt samarbejde og en åben dialog om disse udfordringer.

Den påbegyndte diskussion var tilsyneladende overbevisende – Sandras præsentation blev belønnet med en pris for bedste oplæg. Jeg er meget glad for at have modtaget prisen og ser frem til at fortsætte arbejdet, siger Sandra.