Den marine bundfauna Udgivet 20.07.2023

Blød koral - Duva
Børsteorm - Glycera
Børsteorm - Nephtys
Havedderkop - Nymphon
Mosdyr - Systicela
Sækdyr
Søanemone - Urticina
Søpølse - Cucumaria

De fleste i Grønland kender de mest almindelige grønlandske fisk – især de arter, de selv fanger eller finder i butikken og på brættet. De fleste kender ikke ret meget til de mange hvirvelløse dyr, der lever på eller i havbunden, og som udgør det meste af den marine bundfauna. Men bundfaunaen er en af de vigtige brikker i det marine økosystem!

I de frie vandmasser sørger planteplankton (mikroskopiske alger) for at omsætte solens lys og havets næringssalte til energi – dvs. mad – som er livsgrundlag for dyreplankton, fisk og andre større dyr. Når planteplankton og dyr dør, drysser de som organisk materiale ned gennem vandsøjlen og ender på havbunden, som støv lægger sig på vores møbler og gulve. Mange dyr i den marine bundfauna er havbundens ”støvsugere”, som rydder op og nedbryder organisk materiale.

Dybhavsrejer – det vigtigste mål for Tarajoqs årlige undersøgelser – har gode betingelser på de udstrakte marine sletter, hvor de har forskellige roller som bl.a. nedbrydere af organisk materiale og fødekilde for mange af de fisk, der har kommerciel interesse. Børsteorme, sækdyr, søpølser, muslinger, koraller, snegle og andre dyregrupper spiller også afgørende roller i materialenedbrydning på bunden, og deres aktivitet bidrager til cirkulationen af næringsstoffer i økosystemet.

Vi har i dag en anden bundfauna på fiskebankerne end den, der fandtes for bare lidt mere end et halvt århundrede siden. Som kysten og fjeldet er forandret, hvor mennesker har slået sig ned og har bygget byer med store huse og asfalterede veje, er havbunden forandret, hvor der er trawlet efter fisk og rejer. Og det er vigtigt, at en nogenlunde aktuel viden om den bundfauna, som hverken spisefiskene eller vi kan undvære, kommer med i rådgiveres og forvalteres regnestykker – også af hensyn til MSC-certificeringen af rejefiskeriet. Det bidrager rækken af Tarajoqs årlige undersøgelser til.

Af Henrik Lund