How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Der kan fiskes færre rejer i 2024 Udgivet 21.09.2023

Den biologiske rådgivning fra NAFO vedrørende rejefiskeriet er faldet med 15.000 tons sammenlignet med 2023. Det betyder, at der i 2024 kan fiskes 95.000 tons rejer i Vestgrønland. I Østgrønland kan der til gengæld fiskes 500 tons mere end i 2023 da rådgivningen for 2024 er på 2.500 tons. Rådgivningerne er afleveret til Naalakkersuisut, og det er dem der fastsætter de endelige kvoter for, hvor mange tons rejer der kan fiskes i Grønland.

Det rådgivne fangstniveau ved Vestgrønland er fastsat med udgangspunkt i, at årets bestandsvurdering viser, at rejebestanden er stabil, men at fangstraterne har været faldende, samtidig med at der over de seneste år er kommet flere torsk, som forventes at spise flere rejer. Dette medfører en risiko på 50 % for at overskride den optimale dødelighed i indeværende år.

I 2023 har den havgående trawlerflåde frem til slutningen af juli været udfordret af havisen i Vestgrønland (modsat den kystnære flåde der ikke har været påvirket). Isen har også været en udfordring for Grønlands Naturinstituts trawlundersøgelser, og nogle områder er derfor ikke dækket af 2023-surveyet. På grund af manglen på data fra de biologiske undersøgelser, er der i rådgivningen for disse områder anvendt et gennemsnit af de sidste 5 års data, og rådgivningen for 2024 er derfor behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Rejebestanden i Østgrønland ligger i 2023 under den optimale biomasse, og fiskeridødeligheden ligger over den optimale fiskeridødelighed. Fiskeriindsatsen har været meget lav, så det er usikkert, om fangstraterne afspejler bestandens status i hele området. Derudover har surveybiomassen i 2020 og 2022 – 2023 samt fiskeriet siden 2014 været koncentreret i et meget begrænset geografisk område ved Østgrønland omkring Dohrn Banke.

For nærmere information: Seniorrådgiver og forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr AnnDorte Burmeister på tlf. +299 361200 eller mail: anbu@natur.gl.

Verified by ExactMetrics