Havet ændrer sig ved Grønland Udgivet 16.11.2023

Foto Christian Sølbeck

Grønlands Havforskningsseminar blev afholdt på Hotel Hans Egede tirsdag den 7. november for 80 tilmeldte deltagere fra 45 forskellige nationale og internationale institutioner og organisationer. Forskningsresultater, der blev fremlagt for deltagerne, viser, at der er megen ny viden om havmiljøet og klimaforandringer i havet, men samtidig også at der er brug for mere havforskning og monitering. Derved vil man på sigt bedre kunne opdage, beskrive og forudsige klimabetingede ændringer i havmiljøet og de arter, som lever i havet.

Thomas Juul-Pedersen, der er seniorforsker i Klimaforskningscentret på Grønlands Naturinstitut og arrangør af seminaret, er rigtig godt tilfreds med fremmødet. Og det viser vigtigheden af denne type møder, hvor brugere, forvaltere, interessenter og forskere har mulighed for at mødes og udveksle ny viden og klarlægge manglende data og viden.

De markante ændringer, der sker og vil ske – og som blev taget op i seminaret – kan deles op i disse punkter:

  • Forskning gennem 20 år viser, at vandet i Davidstræde er blevet koldere og mere ferskt, hvilket kan påvirke de lokale økosystemer og på sigt kan få indflydelse på den globale havcirkulation.
  • Ændringerne i havet som følge af klimaændringerne kan få stor betydning for de dyr, som lever i farvandet imellem Grønland og Canada.
  • Et fjordforskningsprojekt fandt også ud af, at ændringer i vandtemperaturen samt gletsjerne har størst betydning for fjordene i Grønland og Nordatlanten. Tilbagetrækning af gletsjere og ændret afsmeltning har således stor betydning for dyrelivet og den biologiske produktivitet i fjordene.
  • Nogle tangarter (makroalger) forventes at få en mere nordlig udbredelse, når havtemperaturerne stiger. Ændringer i artssammensætning og -udbredelse vil også påvirke produktivitet og kulstofkredsløbet i havet.
  • Nordlig forskydning af rejer samt forekomsten af makrel er nogle af de forandringer, der er observeret i nyere tid i havet omkring Grønland.
  • Det blev også sagt, at sociale forhold ofte er vigtigere end klimatiskeforhold i politik og beslutningstagning.

Deltagerne har i en anynom deltagerundersøgelse givet seminaret karakteren 4 ud af 5 mulige. Grønlands Havforskningsseminar planlægges at fortsætte hvert andet år, og det næste seminar vil således finde sted i 2025.