How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nyt professorat med fokus på fiskebestande i Grønland Udgivet 10.03.2023

Teunis Jansen, som siden 2014 har arbejdet for Grønlands Naturinstitut, er udnævnt som professor i fiskepopulationsdynamik og bestandsvurdering på Danmarks Teknologiske Universitet (DTU-Aqua). Udnævnelsen er sket i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Teunis har i de sidste 25 år forsket i bl.a. metoder til at måle og anslå størrelsen af fiskeforekomster og fiskearters vandringer, vækst, føde og reproduktion. Teunis har været leder af ekspertgrupper i Den Internationale Havforskningskommission (ICES) og har bidraget med dataanalyse og matematisk modellering i Naturinstituttets rådgivning for fiskebestande til Naalakkersuisut.

Målet med Teunis’ videnskabelige arbejde er især at forstå og kortlægge fiskearters vandringer – både geografisk og op og ned i vandsøjlen – for at kunne fastslå, hvor de enkelte fiskebestande befinder sig hvornår, og hvor mange individer de består af. Også effekter af klima variation og klima ændringer på sammenhængene i det marine økosystem bliver undersøgt.

Teunis benytter sig i udstrakt grad af de avancerede ekkolod på Naturinstituttets skibe og særlige sonar-bøjer, der måler årets gang under vandet. Forskningen foregår i samarbejde med kolleger i Naturinstituttets fiskeafdeling og klimacenter, på DTU-Aqua og andre havforskningsinstitutter, især i Norge og Island.

Teunis underviser på Fiskeriteknologiuddannelsen i Sisimiut og vejleder studerende i f.eks. projekter omkring nye fiskearter i Grønland, fisks vandring og akustiske undersøgelser.

Teunis Jansen er uddannet cand. scient. fra Københavns universitet og har en ph.d. fra DTU. Teunis er jævnligt i medierne, og hans videnskabelige publikationer kan ses her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Professor Teunis Jansen på mail tej@aqua.dtu.dk eller mobilnr. +21314997

Verified by ExactMetrics