Undersøgelser i Melville Bugten gennemføres Udgivet 03.10.2023

Rejer på havbunden
Det er på det røde felt i Melleville Bugten undersøgelserne vil blive gennemført

Grønlands Naturinstitut vil i perioden fra 6. til 20. oktober undersøge økosystemet i Melville Bugt med forskningsskibet Tarajoq. Vi sejler fra Nuuk den fredag d. 6. oktober og vil have 8 dage i selve området (se kortet).

Projektet har fokus på, hvilke arter af fisk, planteplankton og bentiske organismer der forekommer i et ikke kommercielt udnyttet område i Melville Bugten. Dertil har vi designet et højteknologisk geofysisk og økologisk togt, som gør det muligt at udarbejde en omfattende havbundsmodel. Modellen vil omfatte flere led i økosystemet og kan forhåbentlig anvendes til at forudsige udbredelse af blandt andet rejer og hellefisk i ikke-kommercielt udnyttede områder. For at nå dertil vil vi undersøge:

  • Forekomst af rejer og hellefisk samt andre fiskearter.
  • Bundfaunaens diversitet. Til det formål anvendes en videoslæde, der optager billeder af organismer på havbunden.
  • Fødetilgængelighed. For at beregne hvor meget planteplankton, der bliver produceret i havet, indsamles vandprøver og partikler i vandsøjlen.
  • Temperatur, saltholdighed og densitet i vandsøjlen.
  • Havbunden og om den består af f.eks. sten, mudder eller sand. Dette gøres ved at opmåle havbunden ved hjælp af et sonar-system (multibeam).

 

Diana W. Krawczyk og

AnnDorte Burmeister

Grønlands Naturinstitut